nieuws

Nieuwe collectieve ongevallenpolis Donatus

Archief

Voor kerken, stichtingen en zorginstellingen heeft Donatus sinds kort een collectieve ongevallenverzekering in het productassortiment opgenomen. Enkele honderden bij Donatus verzekerde kerken hebben nog een collectieve ongevallenverzekering gesloten bij een andere verzekeraar. Deze polissen zullen worden omgezet naar de nieuwe polis. “Deze kerken krijgen een betere dekking voor dezelfde premie”, aldus Donatus.

De ongevallenpolis voorziet in een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van werknemers en vrijwilligers. Voor senioren en vrijwilligers van zeventig jaar en ouder geldt geen eindleeftijd of beperkte verzekerde som. Bij blijvende invaliditeit wordt een eerste uitkering gedaan van € 1.000, die niet in mindering wordt gebracht op de definitieve uitkering na medische expertise. Verder vergoedt Donatus rente over de uiteindelijke uitkering vanaf één jaar na het ongeval. Ook is het woonwerkverkeer van vrijwilligers meeverzekerd. 

Reageer op dit artikel