nieuws

Nieuwe collectieve ongevallen- en zakelijke reispolis van AIG

Archief

Onder het motto ‘Zo goed dat het wel een sprookje lijkt’ heeft AIG vorige week in het Efteling Hotel in Kaatsheuvel een nieuwe collectieve ongevallen- en zakelijke reisverzekering, de AIG Group Plus, gepresenteerd.

In de AIG Group Plus zijn veel uitsluitingen verwijderd die traditioneel in collectieve ongevallen- en zakelijke reisverzekeringen zijn opgenomen. Ook heeft de maatschappij de dekkingsniveaus verhoogd. Zo vindt geen uitsluiting meer plaats van oorlog of burgeronrust bij zakenreizen in het buitenland. Ook terrorisme wordt niet langer uitgesloten en datzelfde geldt voor incidenten van nucleaire, chemische of biologische aard. Door hogere cumulatieve dekkingen te bieden, worden rampen beter gedekt: het grond-cumulatierisico is verhoogd naar _ 25 mln en er is een cumulatieve dekking bij luchtvaart van _ 15 mln.
Verder is de definitie van lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval uitgebreid en zal de maatschappij, onder andere voor plastische chirurgie, psychologische hulp en verlamming van de ledematen verhoogde bedragen gaan uitkeren.
Vergoeding van omscholingskosten voor ernstig gewonde medewerkers is in de nieuwe polis gedekt, alsmede vergoeding van vervangingskosten na de dood van een medewerker (als bijdrage in de wervingskosten). Ten slotte is de maximale leeftijdsgrens opgetrokken tot 85jaar.

Reageer op dit artikel