nieuws

Nieuwe cao voor Stater

Archief

Hypotheekservicebedrijf Stater en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao.

De nieuwe cao voor de 631 werknemers gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2007. In de nieuwe cao is sprake van een collectieve verhoging van 2,5% per 1 januari 2007 en een verhoging van 0,5% per 1 juli in de arbeidsvoorwaardentoeslag. Per 1 januari 2008 volgt een verhoging van 2%, opnieuw een verhoging van 0,5% in de arbeidsvoorwaardentoeslag en per 1 november 2008 een verhoging van 0,5% in de schalen.
Voor de schalen 19 en 20 is een akkoord bereikt over een eenmalige uitkering van 0,5 %. Het compromis bevat ook nog een afspraak voor de medewerkers die met gelijkblijvend salaris van schaal 18 naar 19 gingen. Deze werknemers komen met terugwerkende kracht nog in aanmerking voor een tegemoetkoming.
De bijdrage in de levensloopregeling wordt met 0,2% verhoogd tot 1% van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld.

Reageer op dit artikel