nieuws

Nieuwe CAO bij Achmea in zicht

Archief

Bij Achmea is een nieuwe CAO in zicht. Met de vakbonden is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tweejarige CAO tot 1 juni 2006. In de nieuwe CAO is overeenstemming bereikt over pensioen, doorbetaling tweede ziektejaar en de salarissen. Qua salaris krijgen de medewerkers een eenmalige uitkering van 1% per 1 juni 2005 en 0,5% per 1 januari 2006. Een structurele verhoging van 1,25% is voorzien voor 1 juni 2005.

Medewerkers krijgen in de nieuwe CAO de mogelijkheid om te sparen voor ‘vroegpensioen’ rond 63 jaar, waarbij de bestaande budgetten voor pre-pensioen “maximaal worden ingezet”. Voor de 55-plussers blijven de huidige regelingen, conform de wettelijke overgangsbepalingen, gehandhaafd.
Ten aanzien van het tweede ziektejaar zijn Achmea en de vakbonden overeengekomen tijdens de eerste zes maanden van het eerste ziektejaar 100% en tijdens de tweede zes maanden 90% van het salaris door te betalen. Voor het gehele tweede ziektejaar bedraagt de doorbetaling 75%. Wanneer de medewerker actief meewerkt aan zijn reïntegratie, kan zowel in het eerste als in het tweede ziektejaar, aanvulling tot 100% plaatsvinden.

Reageer op dit artikel