nieuws

Nieuwe cao Achmea-concern

Archief

Achmea heeft met de vakorganisaties een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De 19.000 medewerkers van het concern kunnen per 1 juni volgend jaar rekenen op een salarisverhoging van 3,25%.

Ook kan een diversiteitsdag worden opgenomen om tijdens het Suikerfeest of op Goede Vrijdag vrij te nemen en is de mogelijkheid gecreëerd om maatschappelijk verlof op te nemen, om deel te kunnen nemen aan vrijwilligersprojecten. Ook wil Achmea telewerken nadrukkelijk stimuleren, omdat daar goede ervaringen mee zijn opgedaan. De nieuwe cao voorziet verder in 25 stageplaatsen om de arbeidsparticipatie van jonge allochtonen en langdurig zieken te bevorderen. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en loopt tot 1 juni 2009.
In de cao, die het sluitstuk vormt van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van Achmea en Interpolis, is een innovatieagenda opgenomen met afspraken over vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Achmea kiest daarbij voor levensfasebewust diversiteitsbeleid: arbeidscondities die aansluiten bij de behoefte van het bedrijf en de persoonlijke werk- en leefsituatie van medewerkers.
De vakorganisaties leggen het bereikte principeakkoord de komende weken voor aan hun leden. De uitslag van de ledenraadpleging wordt begin december verwacht.

Reageer op dit artikel