nieuws

Nieuwe beursbrandpolis per 1 mei op de markt

Archief

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) heeft de Nederlandse Beurspolis voor Uitgebreide Gevaren 1998 (NBUG) officieel gepresenteerd aan de verzekeringswereld. De presentatie vorige week in het Rotterdamse Beurs-WTC werd bijgewoond door ruim 250 vertegenwoordigers van verzekeraars en makelaars.

De nieuwe beursbrandpolis onderscheidt zich van zijn uit 1990 daterende voorganger. Onder meer is het de eerste beursbrandpolis die door eendrachtige samenwerking van verzekeraars en beursmakelaars is opgesteld. In het bijzonder hebben zich daarvoor ingespannen: de Stuurgroep Brand van de VNAB, de Technische Commissie Brand van de Sectie Makelaars ter Beurze NVA en het Verbond van Verzekeraars.
Verder is het de eerste beursbrandpolis die naast het brandrisico ook de schade door uitgebreide gevaren (storm, water en inbraak) standaard heeft meegedekt. De polisredactie is een stuk duidelijker en daardoor klantvriendelijker, aldus de VNAB (zie ook het artikel op de linkerpagina).
Chaotische situatie
De oude beursbrandpolis functioneerde niet goed, mede door het ontbreken van overleg tussen verzekeraars en makelaars bij de opstelling. Daardoor kwamen er veel makelaarspolissen op de markt die op onderdelen van elkaar verschilden en leidde tot onduidelijkheid over de dekking. “Er was langzamerhand een chaotische situatie ontstaan”, aldus Hans van Aarle, voorzitter van de VNAB-stuurgroep Brand.
Een marktbrede betrokkenheid is cruciaal voor een succesvolle introductie en gebruik van de nieuwe beursbrandpolis. Zowel de verzekeraarssectie als de makelaarssectie van de VNAB riepen de markt op de nieuwe beurspolis per 1 mei aanstaande te gebruiken voor nieuwe posten en lopende verzekeringen aan te passen per eerstvolgende contractsvervaldatum.
Alle transacties
Binnen drie jaar zal de nieuwe beursbrandpolis op alle transacties van toepassing zijn, verwacht Van Aarle. “We denken nu over een dekking te beschikken die voldoende is voor 80% van de klanten ter beurze. Bijkomend voordeel is dat hiermee voor de provinciale markt de toegang tot de beurs wordt vergemakkelijkt.”
Binnen de Technische Commissie Brand van de Sectie Makelaars ter Beurze NVA wordt tevens gewerkt aan de opzet van een uniforme beursbrandbedrijfschadepolis, waarvan er ook uiteenlopende versies zijn ontstaan. De gedachtenvorming daarover gaat binnenkort van start. De presentatie van deze nieuwe polis wordt binnen een jaar verwacht, in elk geval vóór het jaar 2000.
Hans van Aarle presenteerde de nieuwe beursbrandpolis voor ruim 250 vakgenoten in het Rotterdamse Beurs-WTC.
Een uitgebreid panel beantwoordde vragen uit de zaal, v.l.n.r.: Pim Polak Schoute, Rolf van der Wal, Henk van Calcar, VNAB-voorzitter Joop Waterreus, Cees Kortleve en Hans van Aarle.

Reageer op dit artikel