nieuws

Nieuwe beleidsmedewerker bij NBVA

Archief

Mr. Alex Kamperman (32) is als beleidsmedewerker in dienst getreden bij de NBVA. Met de toetreding van Kamperman is het beleidsteam van de standsorganisatie uitgebreid om gemakkelijker te kunnen inspelen op markt- en wetgevingsontwikkelingen, nu en in de nabije toekomst.

Kamperman heeft na zijn rechtenstudie als onderzoeker gewerkt bij de Universiteit van Amsterdam (UvA).  Aansluitend is hij als juridisch beleidsmedewerker Human Resources in dienst geweest van de Sociale Verzekeringsbank. Bij de laatste werkgever was hij onder andere secretaris/coördinator van het overleg met de vakbonden en ondersteunde hij de bestuursvoorzitter in het overleg met de Centrale Ondernemingsraad. Daarnaast adviseerde hij het management over arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele regelingen, sociale zekerheid en pensioenen. Kamperman zal bij de NBVA, samen met beleidsmedewerker Silvia Janssen, verantwoordelijk worden voor de voorbereiding en uitwerking van het beleid in de markt voor alle voorkomende aandachtgebieden. Daarnaast zal hij als secretaris in diverse interne en externe commissies zitting hebben.

Reageer op dit artikel