nieuws

Nieuwe beleggingsopties in pensioenproduct Delta Lloyd

Archief

Delta Lloyd heeft het beleggingsaanbod behorende bij zowel de collectieve als de individuele versie van het Persoonlijk Pensioen Plan vernieuwd.

Er is nu keuze uit twee ‘Lifecycles’, een Pensioenstabilisator en een aantal opting-outfondsen. De aanpassing is ingegeven door de Pensioenwet. De pensioenuitvoerder is daarin verantwoordelijk voor het beleggen van premies volgens de zogeheten prudent person-regel: er moet voorzichtiger worden belegd naarmate de pensioendatum nadert.
Bij de ‘Lifecycle’-varianten Ondernemend en Voorzichtig wordt het risico dan ook afgebouwd; de Pensioenstabilisator vangt het renterisico op. Deelnemers kunnen vanaf tien jaar voor pensioendatum overstappen naar deze stabilisator. “De participaties van de Pensioenstabilisator hebben een dagwaarde die tegengesteld werkt aan de marktrente. Als bijvoorbeeld de marktrente daalt, dan stijgt de koers van de participaties.”
Wil de deelnemer zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de beleggingen, dan kan hij voor opting-outfondsen kiezen. Daarbinnen zijn twee garantiefondsen mogelijk: het Delta Lloyd Profielmixfonds 1 (0% en 3% rendementsgarantie) en het Delta Lloyd Mixfonds (3% garantie).

Reageer op dit artikel