nieuws

Nieuwe beleggingsopties in Delta Lloyd-pensioenen

Archief

Delta Lloyd vervangt na Kerstmis het beleggingsaanbod behorende bij zowel de collectieve als de individuele versie van het Persoonlijk Pensioen Plan

Er is dan keuze uit twee ‘Lifecycles’, een Pensioenstabilisator en een aantal opting-outfondsen. De aanpassing is ingegeven door de Pensioenwet: “Er moet voorzichtiger worden belegd naarmate de pensioendatum nadert.” Bij de ‘Lifecycle’-varianten Ondernemend en Voorzichtig wordt het risico afgebouwd. De Pensioenstabilisator vangt het renterisico op. Wil de deelnemer zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de beleggingen, dan kan hij voor opting-outfondsen kiezen.

Reageer op dit artikel