nieuws

Nieuwe banenreductie wacht zwaar verlieslatende ING Assurantiekantoren

Archief

ING Assurantiekantoren Nederland ondergaat dit jaar opnieuw een saneringsronde. Die zal nog eens 20% van de bijna duizend overgebleven arbeidsplaatsen doen verdwijnen. Dat de captiveorganisatie van Nationale-Nederlanden op de schop gaat, is niet zonder reden: ze opereert al jaren zwaar verlieslatend.

Het voorlopige dieptepunt in die serie is 2006, het jaar waarover onlangs jaarstukken zijn gedeponeerd. In 2006 blijkt niet één van de tien clusters, die samen ING Assurantiekantoren Nederland vormen, een positief resultaat te hebben gerealiseerd. Het gezamenlijke bedrijfsresultaat van Athena, Cantos-Malherbe, Census, Fondas, MidStaete, MiXZ, Noordborgh, Ridderpoort, Salix en Zuidstaete bedroeg meer dan _ 11 mln negatief. Netto resteert een verlies van _ 8 mln. “Er is alle aanleiding om de cijfers van dit bedrijf te verbeteren”, becommentarieert Heideman.
Exacte cijfers over het net afgesloten jaar 2007 geeft directievoorzitter Joost Heideman niet af. Tussen de regels door geeft hij toe dat de jaarrekening over 2007 niet veel vrolijker van toon zal zijn. “De kostenontwikkeling was gunstiger”, is alles wat hij kwijt wil. Over de inkomstenkant doet hij geen uitspraak.
Omzetdaling
Die omzetcijfers zien er de laatste jaren evenmin florissant uit. In 2006 is de omzet met zo’n 9% gedaald tot _ 90 mln. Alles wijst erop dat in 2007 opnieuw sprake is geweest van een krimpende omzet. Vooral de provisie-inkomsten uit schadeverzekeringen nemen in hoog tempo af. En die schadeprovisies zijn goed voor zo’n 80% van de provisieomzet.
Het intermediairbedrijf van NN tracht dit tij onder meer te keren door de nadruk te leggen op zakelijke verzekeringen en op internet. Alle labels maken op hun website inmiddels direct sluiten van polissen mogelijk. “Daar zijn we enthousiast over”, zegt Heideman. “We krijgen er nieuwe klanten mee en bestaande klanten sluiten nieuwe posten bij ons.”
Belang NN
Wat voorts nog opvalt aan de cijfers is het stijgende belang van Nationale-Nederlanden (en andere ING-labels) in de productie van de ING Assurantiekantoren. Zo keerde NN _ 45 mln provisie uit aan de eigen captivekantoren. Mede hierdoor is het aandeel van NN/ING in de provisieomzet in 2006 gestegen naar 50%.
Intussen nemen de investeringen van NN in de kantoren verder toe. In 2006 nam de gezamenlijke schuld aan de aandeelhouder met _ 10 mln toe tot ruim _ 40 mln. In een zogeheten ‘continuïteitsparagraaf’ in de jaarrekening meldt de accountant dat de ondernemingen “in hoge mate afhankelijk zijn” van de financiering van de moedermaatschappij. De continuïteit is gewaarborgd via een zogeheten ‘letter of comfort’, waarin Nationale-Nederlanden zegt borg te staan voor alle verplichtingen tot een bedrag van _ 35 mln.
Fusie
In het kader van de reorganisatie zijn de tien clusters per 1 januari van dit jaar gefuseerd tot één bedrijf: ING Assurantiekantoren Nederland BV. De tien handelsnamen blijven vooralsnog bestaan. Er is nog één directie over, bestaande uit Heideman, Onno Bos, Pim Kuit, Frank Koeken en Richard Koster.
Het personeelsbestand is (in voltijdbanen) tot minder dan duizend gedaald; eind 2005 waren dat nog 1.271 fte. In het aantal banen zal nogmaals “fors, zo’n 20%” worden gesneden.
Westra Hoekzema (Zeist), onlangs voor 100% eigendom geworden van ING Assurantiekantoren, is nog buiten de fusie gebleven. Dat geldt ook voor de medische specialisten Kema (Groningen/Capelle) en Van den Berk (Nijmegen). De optie verkoop lijkt voor de laatste twee niet uitgesloten, afgaande op het commentaar van Heideman. “Ten aanzien van desinvesteringen kan ik niets concreets melden.”
te verbeteren.”

Reageer op dit artikel