nieuws

Nieuwe aov-lijn van NOG

Archief

Onder de naam NOG Verzekerd Inkomen Polis heeft NOG een nieuwe lijn aov’s gepresenteerd. Het gaat om produkten voor zelfstandigen/directeuren-grootaandeelhouders, startende ondernemers en voor het specifieke dekkingsgebied ‘woonlasten’.

Voor zelfstandigen/dga’s is er de keus uit drie varianten ten aanzien van het criterium ‘arbeidsongeschiktheid’:
– Optimaal-variant: enig criterium is beroepsarbeidsongeschiktheid (voor de beroepen die zijn opgenomen in NOG’s offerteprogrammatuur);- Basis-variant: gedurende de eerste vijf jaar geldt bij rubriek B het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid, daarna ‘passende arbeid’. Overigens zijn in deze variant de tot dekking leidende ziekten limitatief opgesomd: kanker, reuma, verlamming, hart- en vaatziekten, multiple sclerose, beroerte (herseninfarct) en nierziekten;- Ongevallen-variant: na het eerste jaar (A) geldt ‘gangbare arbeid’ (aaw-volgend).Veel produktkenmerken zoals eindleeftijd (elke leeftijd tussen 55 en 65 jaar), wachttijd en uitkeringsschaal zijn variabel. Ook is voorzien (alléén in de Optimaal-variant) in een zwangerschapsuitkering van maximaal 16 weken. In de Basis- en de Optimaal-variant bestaat de mogelijkheid het aaw-hiaat mee te verzekeren. Deze twee varianten kennen overigens bij overlijden van partner of kind een uitkering ter grootte van één week rubriek A. De aov-verzekerden hebben recht op periodiek geneeskundig onderzoek (eens in de drie jaar) en op arbeidsdeskundige begeleiding in geval van arbeidsongeschiktheid. Voorts bestaat onder meer de mogelijkheid de meewerkende partner mee te verzekeren (voor f 20.000 voor rubriek A). Het laatste jaar van de looptijd is premievrij. De contractduur is 5 jaar.
Starters
Voorts is er een aparte verzekering mogelijk voor ondernemers die minder dan vier jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Deze starters kunnen kiezen tussen een Optimaal- en een Ongevallen-variant. Hierbij moet worden aangetekend dat in de Optimaal-variant voor starters het a.o.-criterium voor rubriek B ‘passende arbeid’ is.
De maximaal te verzekeren bedragen zijn: f 45.000 voor rubriek A en f 25.000 voor rubriek B. De uitkeringsduur bij rubriek B is 4 jaar. Er is geen sprake van een premievrije periode. Na drie jaar is omzetting mogelijk naar een vergelijkbare variant van de polis voor zelfstandigen/dga’s (met een maximaal te verzekeren bedrag van f 50.000 voor rubriek A en f 30.000 voor rubriek B).
Woonlasten
Er is ook een woonlasten-produkt. Niet alleen woningbezitters maar ook huurders kunnen de hypotheek of huur verzekeren, en ook de overige woonlasten, zoals premie voor inboedelverzekering, onroerende-zaakbelasting e.d.
Het verzekerde bedrag bij aanvang van de verzekering is minimaal f 500 en maximaal f 2.500 per maand. Bij verhoging van de hypotheekrente, aankoop van een andere woning, huur van een andere woning of bij huurverhoging (max. 5%) kan het verzekerde bedrag worden verhoogd met 25% tot maximaal f 3.000 per maand. Bij aangaan van de verzekering mag de verzekerde niet ouder zijn dan 55 jaar. De maximale eindleeftijd is 65 jaar. NOG stelt, dat zij in gunstige zin afwijkt van de gangbare regel dat pas wordt uitgekeerd vanaf 45, 65, of 80%. Haar woonlasten-aov voorziet in een uitkering (ter grootte van 50% van het verzekerde bedrag) vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. Vanaf 45% a.o. wordt 100% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Deze regeling geldt tot en met het 5e jaar. Daarna valt de uitkering bij 45-65% a.o. terug tot 50% en bij een a.o. beneden de 45% stopt dan de uitkering van deze woonlasten-aov.
Illustratie uit de nieuwe aov-brochure van NOG. facultatief kadertje:
Produktieprikkel
NOG heeft de introductie van haar nieuwe aov-lijn gepaard laten gaan met produktieprikkel voor het intermediair. De eerste drie kantoren die tenminste tien Verzekerd Inkomen Polissen sluiten, mogen elk met twee personen naar een voetbalwedstrijd van Ajax in de gloednieuwe Amsterdam-Arena.

Reageer op dit artikel