nieuws

Nieuwe aov Interpolis voor zelfstandige ondernemers

Archief

Interpolis heeft een nieuwe aov voor zelfstandige ondernemers geïntroduceerd die volgens de maatschappij al volledig is afgestemd op de nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), die begin volgend jaar de AAW vervangt.

De nieuwe verzekering draagt als naam ‘InkomensZekerPlan’, want “Interpolis zorgt ervoor dat de ondernemer bij arbeidsongeschiktheid het afgesproken bedrag ontvangt, ook als de WAZ-uitkering tegenvalt”.
In de opzet van de nieuwe polis is het traditionele onderscheid tussen de rubrieken A en B vervallen. Voor klanten die toch voor deze rubrieken willen kiezen, blijven deze beschikbaar in de vorm van een combinatiepolis. Bij het verzekerde bedrag wordt als vuistregel gehanteerd: 80% van het gemiddeld inkomen over de laatste drie jaar. Een afwijkend verzekerd bedrag voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid is mogelijk. Belangrijkste keuzemogelijkheden:
– eindleeftijd: 55, 57, 60, 62, 65 jaar- eigen-risicoperiode: 2 weken of 1, 2, 3 of 6 maanden, of 1, 2, 3 jaar.- indexering: keuze uit 0%, 3% of prijsindexcijfer. Bij arbeidsongeschiktheid langer dan 52 weken wordt een premiereductie naar rato van het percentage arbeidsongeschiktheid toegepast. Starterskorting: 25% in eerste, 15% in tweede en 5% in derde jaar. Een starter is iemand die maximaal drie jaar geleden is gestart. Eenmaal per drie jaar kan het verzekerde bedrag met 15% worden verhoogd, tenzij de verzekerde arbeidsongeschikt is. Bij de extra’s behoort ook een pakket preventieve diensten, waaronder gratis arbeidsgezondheidskundig spreekuur bij arbodienst Stigas en korting op een cursus bedrijfshulpverlening.

Reageer op dit artikel