nieuws

Nieuwe ambtenarenregel biedt weinig kansen voor verzuimverzekeraars

Archief

Ook voor ambtenaren gaat volgend jaar de Ziektewet gelden. Dat betekent echter nog niet dat overheden ziekteverzuimverzekeringen zullen willen sluiten.

Begin 2001 gaat voor (rijks)ambtenaren de Ziektewet en de Werkloosheidswet (WW) gelden. Ambtenaren vallen tot dan toe, met uitzondering van de WAO (die in 1998 voor hen ging gelden), niet onder werknemersverzekeringen. De maatregel zal aanvankelijk uitsluitend gelden voor nieuwe gevallen. Voor bestaande wachtgelders en ziektegevallen gaat de regeling begin 2003 in.
Nog niet alle werknemersverzekeringen worden op ambtenaren van toepassing. Zo gaat de Ziekenfondswet niet gelden. In de wijze van ziektekostenverzekering van ambtenaren komt dus geen verandering. Een aantal jaren geleden lag het in de bedoeling, dat de uitzonderingspositie van ambtenaren in dezen zou worden opgeheven bij de invoering van een nieuw ziektekostensysteem. “De ziektekostenpositie is in het kader van de Wet overheidspersoneel onder Werknemersverzekeringen (OOW) niet aan de orde”, zegt Wilmar Hagg, beleidsmedewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ziektewet
Bij de Ziektewet voor ambtenaren gaat het net als bij anderen om zowel de ‘vangnetconstructie’ als om het geprivatiseerde deel. Voor de overheden heeft dit aldus Hagg nauwelijks financiële consequenties. “In het huidige systeem draaien de overheden ook op voor de kosten van het ziekteverzuim van hun werknemers.” Omdat de overheden aan deze kosten gewend zijn, verwacht Hagg niet dat er veel animo zal zijn om het risico te verzekeren.
Er zijn ongeveer 800.000 ambtenaren in ons land onder wie zo’n 100.000 rijksambtenaren.

Reageer op dit artikel