nieuws

Nieuwe activiteiten Donatus moeten dalende brandpremies compenseren

Archief

Donatus is eind vorig jaar gestart met de bemiddeling in zorgverzekeringen. De kerkenverzekeraar wil daarmee de te verwachten dalende premie-inkomsten als gevolg van kerksluiting compenseren.

De bemiddeling in zorgverzekeringen is volgens directeur Jo Hermans van Donatus (35 medewerkers) niet zonder resultaat. “We hebben onze handen vol aan de afhandeling van alle aanvragen”, licht hij desgevraagd toe. Volgens hem zijn tot dusver zo’n 5.000 zorgverzekerden geworven, goed voor een premie-omzet van _ 5 mln en een provisie-inkomen van _ 100.000.
Als risicodrager fungeert zorgverzekeraar CZ Groep.
Donatus gaat zich overigens als risicodrager ook toeleggen op de afzet van brandverzekeringen voor zorg- en verpleegtehuizen, aldus Hermans.
Onderzoek
In opdracht van Donatus heeft het wetenschappelijk instituut Kaski onderzoek gedaan naar de invloed van het dalende aantal verzekerde kerkgebouwen op de portefeuille van Donatus.
Een van de conclusies is dat door sluiting van kerkgebouwen de premieomzet zal afnemen met 7,5% in het jaar 2015. Dat komt neer op een teruggang van _ 1,3 mln. “Een groot deel zal kunnen worden gecompenseerd door nieuwe producten aan te bieden aan onze doelgroep”, zegt Hermans.
Donatus telt nu 12.000 leden-verzekerden die brand- en andere verzekeringen (onder meer auto, aansprakelijkheid, fraude- en beroving) afnemen.
Bedrijfskosten
De brutopremie uit brandverzekeringen groeide met 4,2% tot _ 18,1 (17,4) mln. De brutoschadelast nam af tot _ 4,4 (8,8) mln, waarvan _ 2,1 (4,4) mln nieuwe schades in 2005.
Het technisch resultaat verbeterde naar _ 11,4 (8,0) mln; de nettowinst groeide met 34% tot _ 11,6 (8,7) mln. De provisie uit bemiddelingsactiviteiten beliep _ 0,93 (0,85) mln.
De bedrijfskosten stegen met bijna 22% tot _ 4,2 (3,5) mln, onder meer door hogere personeelskosten. “Dit werd veroorzaakt door de uitbreiding met drie buitendienstmedewerkers. Ook is vaker dan in eerdere jaren een beroep gedaan op uitzendkrachten”, stelt de directie.
De nettowinst groeide tot _ 11,6 (8,7) mln, “het beste resultaat in ons 154-jarig bestaan”, aldus Hermans.

Reageer op dit artikel