nieuws

Nieuwe activiteit intermediair: bemiddeling in kredietinformatie

Archief

Het intermediair kan gaan bemiddelen in kredietinformatie. Het Haagse bedrijf Krediet Informatie Systemen (Kisys) onderzoekt mogelijkheden tot samenwerking met diverse assurantietussenpersonen.

Kisys levert kredietinformatie over bedrijven aan bedrijven. Tegen vergoeding kan informatie worden opgevraagd over het betalingsgedrag van onbekende bedrijven of debiteuren in binnen- en buitenland. Het bedrijf is een dochter van Graydon, waarvan de kredietverzekeraars NCM, Hermes (Duitsland) en Cofass (Frankrijk) de belangrijkste aandeelhouders zijn.
Kisys geldt sinds haar oprichting negen jaar geleden als het servicebureau voor banken. Elke aanvraag om kredietinformatie aan banken wordt doorgesluisd. Het rapport moet binnen vijf dagen zijn verwerkt. Een spoedaanvraag wordt binnen twee werkdagen verwerkt. Een standaardrapport kost f 35 tot f 45 (spoed) en een uitgebreid rapport f 125 tot f 135 (spoed). Via Kissys-foon kan een telefonische opgave worden gedaan. De kosten daarvan bedragen f 55, incl. toezending van het standaardrapport.
Databank
Kisys-directeur R.A. Huisman zegt over een databank te kunnen beschikken met gegevens van ruim 900.000 bedrijven. “Minder dan de helft van deze bedrijven is operationeel”, zegt Huisman. De bedrijfsgegevens zijn verzameld via banken, de Kamers van Koophandel, het Nederlands faillissementenregister, en van de ondernemers zelf.
Het opvragen van kredietinformatie over bedrijven kan volgens Huisman het sluiten van een kredietpolis overbodig maken. “Ondernemers vinden het sluiten van een kredietverzekering vaak een hele stap. Ons aanbod is bovendien een veel goedkoper alternatief.”
Het is mede daarom dat hij verkennende gesprekken heeft gevoerd met circa vijftig tussenpersonen tijdens de Financiële Dienstendag van de Van Kampen Groep in de Rotterdamse Kuip. “Die gesprekken waren een testcase voor mij. De uitslag is vrij positief. Wel denk ik dat grotere assurantiekantoren met kredietverzekeringen in hun portefeuille tot de voornaamste groep van kandidaten zullen behoren.”
Provisie
Voor het interesseren van bedrijven voor de kredietinformatieservice verstrekt Kisys aan het intermediair een provisie, uitgedrukt in een percentage van de kosten van de aangevraagde kredietinformatie. “Het is tientjeswerk. Maar als bedrijven regelmatig kredietinformatie opvragen, kan het provisiebedrag jaarlijks flink oplopen”, aldus Huisman.
Juist de commerciële instelling van tussenpersonen spreekt hem aan. “Banken werken niet verkoopgericht als het gaat om kredietinformatie. Tussenpersonen zullen onze service veel actiever onder de aandacht brengen van bedrijven en niet afwachten of er een aanvraag komt.”
Het correspondentie-adres van Kisys is: postbus 19004, 2500 CA Den Haag. Tel. 070-381.01.01/381.01.30 (fax).

Reageer op dit artikel