nieuws

‘Nieuwe aanpak hypotheekrente slaat twee vliegen in één klap’

Archief

Financieel adviseur Arnoud Bosch zegt met zijn plan voor het leeftijdsafhankelijk maken van de hypotheekrenteaftrek de fiscale oplossing te hebben voor zowel de stagnatie op de woningmarkt onder starters als voor het vergrijzingsprobleem.

Bosch, al jarenlang actief als consumptief-krediet- en hypotheekadviseur, wil de hypotheekrenteaftrek leeftijdsafhankelijk maken en onderbrengen in een nieuwe belastingbox IV ‘vermogen en subsidie eigen woning’. “Daarbij wordt renteaftrek alleen toegestaan als de som van het vermogen in de boxen III en IV negatief is. Hierdoor kan de flexibiliteit in de huizenmarkt terugkomen en kan de bijleenregeling vervallen.”
Bij aanvang zou fiscaal standaard 6% van de lening op het inkomen in mindering gebracht kunnen worden. Dat percentage wordt dan in vijftig jaar afgebouwd tot 1,2%. “Hiermee wordt voorkomen dat bij een hypotheekrentestijging van bijvoorbeeld 4% naar 6% de staatslasten zullen oplopen van _ 12 mld naar _ 18 mld.” De branche zou zelf dit plan als alternatief voor de hypotheekrenteaftrek moeten omarmen, vindt Bosch. “Als je niks doet, gaat het helemaal fout.”
Box V
Bosch wil verder een box V invoeren, waarin pensioenuitkeringen moeten worden belast tegen een tarief van 35%. “Over het opbouwen van pensioen is immers nog nimmer belasting voldaan, omdat het volgens de wet uitgesteld loon is waarover geen belasting- en sociale premies zijn ingehouden.”
Een ander plan van Bosch is het omvormen van de no-claimkorting tot een leeftijdsafhankelijke toeslag, die met de leeftijd meestijgt.

Reageer op dit artikel