nieuws

Nieuwe aanbevelingen NPP op til

Archief

Het Nationaal Platform Personenschade (NPP) heeft twee nieuwe concept-aanbevelingen opgesteld

De eerste betreft zelfwerkzaamheid. Het gaat hierbij om het arbeidsvermogen dat wordt benut in de privé-sfeer voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning en die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. Het tweede concept betreft schade in verband met studievertraging: een benadeelde kan pas later op de arbeidsmarkt actief zijn door een ongeval en voor deze studievertraging kan een derde aansprakelijk worden gesteld. Het NPP wil graag reacties via het forum op www.npp.nl.

Reageer op dit artikel