nieuws

Nieuw Wabb-register vertraagd

Archief

Het openbaar register Wabb 1996 zal eind april verschijnen. Dit in tegenstelling tot een recente mededeling van de SER over de verschijning in maart.

Het register bevat alle per 1 januari 1996 bij de SER ingeschreven tussenpersonen. Daarnaast bevat het boek o.m. de namen van alle geregistreerde gevolmachtigde agenten, en de namen van (tussen)personen die een ontheffing is verleend.
Het register kost f 65 in boekvorm en f 155 op diskette. Afnemers van de diskette krijgen het register ook in boekvorm. Voor nadere informatie: tel. 070 – 349.96.11.

Reageer op dit artikel