nieuws

Nieuw waarborgfonds zorg

Archief

Minister Hoogervorst stelt een waarborgfonds in om de zorgkosten van onverzekerden op te vangen.

Hoe het fonds er uit moet zien, wat wel of niet vergoed moet worden, en hoe het fonds wordt gevoed, is nog niet bekend. Hoogervorst volgt de aanbeveling van de werkgroep Onverzekerden op om de inrichting van zo’n waarborgfonds inhoudelijk voor te bereiden.
Verder krijgen gemeenten een signaal als bijstandsgerechtigden betalingsachterstanden oplopen. Tevens heeft Hoogervorst met Zorgverzekeraars Nederland afgesproken dat vanaf 2007 de zorgtoeslag direct naar de zorgverzekeraar kan worden overgemaakt. Tot slot kondigde hij aan gemeenten financieel te ondersteunen voor de administratieve lasten die voortkomen bij het sluiten van collectieve polissen.
Deze maatregelen neemt de minister om onverzekerdheid te voorkomen. Het zijn aanbevelingen uit het rapport Zorg Verzekerd.
Ziekenhuizen in Den Haag hebben al laten weten onverzekerden alleen nog te behandelen voor spoedeisende zorg.
Buitenland
De minister heeft verder aangegeven Nederlanders in het buitenland geen (gedeeltelijke) vrijstelling te geven voor de premievervangende bijdrage voor de nieuwe zorgverzekering. Zorgverzekeraars Nederland had hiervoor gepleit na alle bezwaren van gepensioneerden in het buitenland. Volgens Hoogervorst is een vrijstelling in strijd met het Europees recht.

Reageer op dit artikel