nieuws

Nieuw Sociaal Plan voor Uvit

Archief

Er is een onderhandelingsresultaat over een nieuw Sociaal Plan voor Uvit (Univé-VGZ-IZA-Trias)

Uitgangspunt is boventalligheid zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn twee vertrekregelingen: ‘plaatsmakers’ die vrijwillig vertrekken, krijgen een premie die minimaal twee en maximaal twaalf maandsalarissen bedraagt; ‘herplaatsingskandidaten’ die binnen drie maanden besluiten weg te gaan, krijgen de kantonrechtersformule factor C=1 (voor elk dienstjaar circa één maandsalaris). Herplaatsingstrajecten duren maximaal negen maanden, tenzij daarna binnen zes maanden VUT of pensionering kan volgen. Ook zijn reistijdcompensatie en een hypotheekregeling vastgelegd. De bonden hebben het akkoord met een positief advies aan hun leden voorgelegd, die er vóór 30 maart over moeten stemmen.

Reageer op dit artikel