nieuws

Nieuw Rotterdam Leven introduceert uitvaarttarief

Archief

Sinds kort kent Nieuw Rotterdam Leven een specifiek uitvaarttarief, dat vooral bedoeld is voor de gezinsmarkt.

Bij polissen met meer dan één volwassen verzekerde wordt standaard een dubbele verzorgingsclausule ingebouwd. Dit betekent dat de verplichting van premiebetaling vervalt, indien een van beide verzekerden overlijdt.
Het tarief voorziet ook in het bijverzekeren van een kinderdekking (voor kinderen tot 21 jaar). Hiervoor geldt een toeslag van f 40 per polis. Bij overlijden van een kind wordt f 5.000 uitgekeerd. Bij overlijden binnen 14 dagen na de geboorte of bij een doodgeboren kind wordt 10% van dit bedrag uitgekeerd. Bij overlijden na deze termijn, maar vóór de 2e verjaardag wordt 50% uitgekeerd. De kinderdekking voorziet in maximaal 5 uitkeringen.
Premies
Het uitvaarttarief kent een minimum verzekerd bedrag van f 5.000 en een maximum van f 15.000. De premiebetaling kan gedurende 20, 25 of 30 jaar plaatsvinden.
Premie-indicatie: een man van 40 jaar die kiest voor een verzekerd bedrag van f 10.000 en premiebetaling gedurende 25 jaar, betaalt een jaarpremie van f 333. Bij termijnbetaling (per maand, kwartaal of halfjaar) geldt een bedrag naar evenredigheid; er zijn dus geen termijnopslagen van toepassing. De maximale eindleeftijd van premiebetaling is 75 jaar.

Reageer op dit artikel