nieuws

Nieuw paradepaardje Erasmus: Levenslange Voordeelhypotheek

Archief

Met een reeks van negen presentaties voor ruim 200 tussenpersonen wil Erasmus Leven in de komende weken nadrukkelijk de aandacht vestigen op haar assortiment hypotheken, waaronder het jongste paradepaardje: de Erasmus Levenslange Voordeelhypotheek.

Het nieuwe hypotheekprodukt is volgens Erasmus Leven compleet, flexibel en concurrerend. Aan de geldlening (in beginsel tot 90% van de executiewaarde) is een levenslange overlijdenspolis gekoppeld, waarvoor gedurende beperkte tijd premie moet worden betaald. Na medische acceptatie geldt gedurende zes maanden een gratis voorlopige dekking tot maximaal f 250.000.
Het verzekerd kapitaal bij overlijden is tijdens de duur van de premiebetaling gelijk aan het bedrag van de hypotheek. Er is géén verplichting tot aflossing van de hypotheek bij in leven zijn van de verzekerde.
Boetevrij aflossen is mogelijk tot 25% per jaar. Uit fiscaal oogpunt bedraagt de maximum beginleeftijd 57 jaar. De afsluitkosten bedragen 1% over de hoofdsom.
Sterftetafel voor vrouwen
De Levenslange Voordeelhypotheek kan op twee levens worden gesloten. Vrouwen worden daarbij getarifeerd volgens de sterftetafel voor vrouwen en niet volgens de afgeleide sterftetafel voor mannen.
“Er kunnen zo twee overlijdensdekkingen worden gecreëerd tegen een totaalpremie gelijk aan die van de premie voor twee levens”, aldus Erasmus. Over de beide polissen keert de maatschappij provisie uit. “Er is dus altijd van een win/win-situatie”.
De premiestructuur van het produkt is analoog aan die van de spaarhypotheek: hoe hoger de hypotheekrente, hoe lager de premie en omgekeerd. Verder zijn hoog/laag-constructies en premiedepot mogelijk.
Volgens Erasmus is de Levenslange Voordeelhypotheek concurrend om reden van de levenslange rente-aftrek, de lagere maandlasten dan die van de spaarhypotheek, het niet aanspreken van fiscale vrijstellingen voor kapitaalsuitkeringen bij leven, en de mogelijkheid tot fiscaalvriendelijke vermogensoverdracht.

Reageer op dit artikel