nieuws

Nieuw openbaar register Wabb

Archief

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een nieuwe versie uitgebracht van het openbaar register voor tussenpersonen

Het register bevat de namen van assurantietussenpersonen en gevolmachtigde-agenten die per 1 januari van dit jaar staan ingeschreven. Het supplement van het register verschijnt kort na 1 juli. Daarin zijn opgenomen de nieuwe inschrijvingen, doorhalingen, omzettingen, verleende ontheffingen en opschorting van doorhaling in de eerste helft van dit jaar. Het openbaar register kost f 65 (boekvorm), f 175 (diskettes Ascii), of f 350 (diskettes DBase).

Reageer op dit artikel