nieuws

Nieuw ledenbulletin bij het Verbond van Verzekeraars

Archief

Bij het Verbond van Verzekeraars verscheen het eerste nummer van ‘Bondig’, een tweewekelijks nieuwsbulletin voor zijn leden

‘Bondig’ is de opvolger van het tweemaandelijkse ‘Nieuws & Informatie’, dat in de afgelopen 15 jaar als communicatiemiddel fungeerde. Het nieuwe periodiek is journalistieker van opzet en heeft een tijdschriftachtige opmaak. Ruim 2.200 maatschappijfunctionarissen hebben zich inmiddels als abonnee aangemeld.

Reageer op dit artikel