nieuws

Nieuw label van Erasmus gaat de strijd aan met banksparen

Archief

Erasmus heeft deze week E-wize Vermogensopbouw geïntroduceerd bij het intermediair. Het nieuwe levenproduct, met een volgens Erasmus laag kostenniveau, moet het antwoord worden op het fiscaal begunstigd banksparen.

De invoering van de bankspaarwet is echter maar één van de redenen om met een nieuw product te komen, zegt Ronald Ketellapper, directeur Leven bij de Delta Lloyd-dochter: “We spelen ook in op de ontwikkelingen rondom transparantie en komen daarom met een nieuwe kostenstructuur. De kosten voor de klant zijn lager; dat komt onder meer door een efficiënte digitale verwerking. Onze kostenopslagen zijn bij E-wize daarom heel laag. Ook de verschuivingen in de beloning van het intermediair zijn reden om met een nieuw product te komen. E-wize is af-fabriek, waarbij de tussenpersoon zelf bepaalt hoe hij wordt beloond.”
De nieuwe levensverzekering kan uitsluitend digitaal worden gesloten via een apart portaal: Ewize.nl. “Omdat de werkwijze toch wat afwijkt van wat bij Erasmus gebruikelijk is, hebben wij ervoor gekozen dit product onder een apart sublabel op de markt te brengen”, zegt Ketellapper. De verzekering gaat heten E-wize Vermogensopbouw. “Dat blijft ook voorlopig het enige product dat we onder het label E-wize gaan brengen. We hebben er opzettelijk voor gekozen om geen ‘verzekering’ meer in de productnaam op te nemen. Bij de term vermogensopbouw begrijpt de klant direct waar het om gaat.”
Kosten
Aan de klant worden geen poliskosten meer berekend. “De enige kosten zijn de TER-ratio van de beleggingsfondsen, de overlijdensrisicopremie en de eventuele provisie voor de tussenpersoon.” Dat laatste element bestaat alleen nog uit doorlopende provisie, waarvan de tussenpersoon zelf de hoogte kan bepalen, variërend van 0% tot 10%. “Die wordt als opslag in rekening gebracht en aan de klant verantwoord in de modellen-De Ruiter.”
Hoewel E-wize Vermogensopbouw dus sterk op online sluiten is gericht, blijft het uitsluitend de tussenpersoon die aanvragen en mutaties kan doen. “Dit product leent zich niet voor rechtstreeks sluiten”, aldus Ketellapper. “De verwerking van mutaties doen wij kosteloos als die online worden doorgegeven. Anders moet daarvoor worden betaald.”
Fit-korting
Aan het product is een nieuwe overlijdensrisicopolis gekoppeld, die volgens Ketellapper scherp geprijsd is. “Naast een niet-rokerstarief hebben we ook een ‘100% Fit-korting’. Dat tarief hebben we speciaal voor Ewize ontwikkeld. Klanten met een bovengemiddelde gezondheid krijgen daardoor een premiekorting tot enkele tientallen procenten.”
Er wordt belegd in fondsen van Delta Lloyd. “De premies worden geïnvesteerd in een van de Profielmixfondsen. Maar de klant kan ook zelf een mix van fondsen kiezen.”
Omzet
Erasmus heeft vorig jaar een bescheiden omzetdaling geboekt, meldt Ketellapper. “De levenomzet was iets minder dan in 2006, vooral omdat we in dat jaar een fors aantal koopsommen sloten. Daarnaast hadden ook wij last van een teruglopende omzet uit beleggingsverzekeringen. Maar de resultaten zijn naar verwachting gunstig.”
‘verzekering’ meer in de productnaam op te nemen.”

Reageer op dit artikel