nieuws

Nieuw bemiddelingsbedrijf Het Platteland

Archief

Univé Het Platteland (Twello) gaat eind dit jaar zijn activiteiten als bemiddelaar voor niet-brandverzekeringen onderbrengen in een aparte vennootschap. De onderlinge maakt de laatste jaren een forse groei door, niet in de laatste plaats door internet als verkoopkanaal.

De bemiddeling in niet-brandverzekeringen worden ondergebracht in de nieuwe vennootschap Stad & Land, die in het huidige kantoorpand gehuisvest wordt. “Mede door onze groei in de bemiddelingsactiviteiten gedurende het laatste decennium zal toezichthouder De Nederlandsche Bank dit noodzakelijk achten”, aldus de onderlinge in haar jaarverslag. Met 130 medewerkers (117 fte’s) groeit de onderlinge overigens snel uit zijn jasje, zegt algemeen directeur Jan Kamp. “Binnen een tot anderhalf jaar zullen we naar een ander kantoorpand moeten verhuizen om de groei in personeel te kunnen opvangen.” 
De herverzekeringen van de onderlinge zijn voor een groot deel ondergebracht bij de eind vorig jaar opgerichte eigen herverzekeraar UHP re in Zwitserland. “Risico’s hoger dan het maximaal herverzekerde risico bij UHP Re, grote brandobjecten en het risico op een grote stormschade, zijn nog steeds herverzekerd bij Univé Her en Univé StormHer”, aldus Univé Het Platteland.

Reageer op dit artikel