nieuws

Nieuw beloningssysteem voor adviseurs Reaal Particulier

Archief

Reaal Particulier gaat een nieuw beloningssysteem invoeren voor adviseurs. Met de vakbonden zal daarover overleg worden gevoerd. Op welke termijn de nieuwe beloning van kracht wordt, is niet bekend.

De bezoekadviseurs van Reaal Particulier krijgen nu nog een beloning die bestaat uit een vast salaris (97%) en daar bovenop een bonus (maximaal tot 3%) afhankelijk van de nieuwe productie in een maand.
Dit beloningssysteem is volgens Reaal Particulier te gedateerd. De adviseurs worden te weinig geprikkeld om (meer) verzekeringen te verkopen. Nieuwe productie, groei en rendement zijn evenwel onontbeerlijk, aldus de werkmaatschappij.
Om de verkoop van verzekeringen te stimuleren, wordt de hoogte van de beloning en winstbijdrage afgestemd op de nieuwe productie. Zo zal de basisbeloning drie oplopende niveaus gaan omvatten.
Bezwaren
De ruim 120 adviseurs van Reaal Particulier zijn inmiddels geïnformeerd op bijeenkomsten in Amsterdam, Breda, Utrecht, en Zwolle. Bij die vier presentaties liepen de gemoederen hoog op. Vele adviseurs maakten bezwaar tegen de grotere onzekerheden van het nieuwe beloningssyssteem. Een groot deel van de adviseurs zal een belangrijk deel van hun vaste salaris moeten inruilen voor variabel loon. Verder worden persoonlijke garanties in fasen afgebouwd. Ook werden veel vragen gesteld over de pensioengrondslag, de beloning bij ziekte, en de hoogte van de onkostenvergoeding. Het nieuwe beloningsysteem heeft een voordeel voor de productieve adviseurs: er wordt geen inkomensmaximum vastgesteld.

Reageer op dit artikel