nieuws

Nieuw autotarief bij Tiel Utrecht

Archief

Tiel Utrecht heeft een gewijzigd premietarief ingevoerd voor nieuwe verzekeringen van personenauto’s. De maatschappij zegt dat het premietarief in de meeste gevallen lager uitvalt.

Voor de vaststelling van de cascopremie voor verzekeringen van personenauto’s gaat Tiel Utrecht in het vervolg uit van vijf risicofactoren: leeftijd van de bestuurder, regio, en merk, model, nieuwwaarde en jaarkilometrage van de auto.
Aan de hand van deze risicofactoren wordt een puntenscore vastgesteld, waarvan de cascopremie wordt afgeleid. Regelmatige bestuurders van vijftig jaar of ouder krijgen bovendien een korting van 5% over hun cascopremie.
Als een (nieuwe) verzekeringnemer een volledige WA-cascodekking sluit, geeft Tiel Utrecht een korting van 6% over de WA-premie. Verder krijgt de verzekeringnemer een extra trede op de BM-ladder.
Gelijktijdig met de invoering van het vernieuwde tarief heeft Tiel Utrecht de regio-indeling voor alle personenautoverzekeringen sterk gewijzigd. Daarbij zijn uitsluitend enkele ‘dure’ postcodegebieden overgeheveld naar goedkopere regio’s, aldus de maatschappij.

Reageer op dit artikel