nieuws

Niet passend

Archief

Eén op de vier flessen van Coca-Cola bevat een griepvirus. Een kwart van de auto’s van Toyota slaat regelmatig tijdens het rijden in het stuurslot. Mobiele bellers van Vodafone hebben elk uur een kwartier geen of moeizaam toegang tot het netwerk. Pinautomaten van ABN Amro geven in 25% van de gevallen te weinig geld.

Voor alle duidelijkheid: deze reeks stellingen komt uit de grote duim. Maar hoe, denkt u, zouden de verantwoordelijke mensen en de afnemers van deze producten reageren, als de feiten zouden kloppen? Zouden er geluiden te horen zijn als “overwegend goed”, “het is slechts een nulmeting” en “goede handvatten voor” of “optimisme over” verbeteringen?
Toch gebeurt iets dergelijks rond het AFM-rapport over hypotheekadviezen. De toezichthouder bestempelt 25% van die adviezen als “matig” tot “slecht”. Desondanks heeft de AFM de onderzoeksresultaten in een goednieuwsshow gepresenteerd. “Consumenten komen niet in de problemen”, heeft de AFM vastgesteld. Maar het advies had wel tot “een duidelijk beter resultaat” kunnen leiden. De koepelorganisaties van banken, verzekeraars en adviseurs hebben ogenschijnlijk met grote tevredenheid kennis genomen van dit rapport.
Ter bevestiging van het vooroordeel dat journalisten geboren azijnplassers zijn, draai ik enkele AFM-feiten even om: niet het slagingspercentage maar het foutpercentage geldt. Ruim een derde van de hypotheekadviseurs maakt bij het oversluiten van een hypotheek geen cijfermatige vergelijking tussen de oude en nieuwe situatie. Ja, u leest dit goed. Een derde geeft matig tot slechte informatie over de fiscale aspecten. Och, van een dienst waar een gemiddelde beloning van pakweg _ 2.500 tegenover staat, moeten we ook niet te veel verwachten .
En dan blijven de inkomsten uit bijgesloten verzekeringen buiten beschouwing. Ook naar die polissen heeft de AFM even gekeken. De resultaten? Tweederde van de driehonderd overlijdensrisicopolissen bleek niet passend te zijn voor de klant en bij de honderd woonlastenpolissen (voor de risico’s arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) is driekwart van de adviezen niet passend.
Natuurlijk heeft de NVA gelijk als zij stelt dat een onderzoek bij vierhonderd dossiers op een totaal van 2,2 miljoen jaarlijkse hypotheekadviezen niet representatief is. Natuurlijk ontstaat in de media ten onrechte het beeld dat er helemaal níets deugt van de hypotheekwereld. De situatie zou nu wel eens aanzienlijk beter kunnen zijn dan pakweg tien jaar geleden; helaas ontbreekt bewijs hiervoor.
Maar de NBVA stelt wél terecht dat de branche “zich niet achter de nuances moet verschuilen”. Ook de reactie van het Verbond van Verzekeraars herbergt een waardevolle zin: “goede advisering is cruciaal voor het imago van financiële dienstverleners”. De Wet Financieel Toezicht heeft de bedrijfstak met de nodige extra lasten en opleidingseisen opgezadeld en heeft bijvoorbeeld ook 72-jarigen terug naar de schoolbanken gestuurd. Maar er mag, na het lezen van het AFM-rapport, nog wel een schepje bovenop. Hypotheekadvies zou een hoogwaardige dienst moeten zijn, waaraan dus dito eisen mogen worden gesteld.
Henri Drost

Reageer op dit artikel