nieuws

Niet-herkozen Jos van Rey: ‘Politiek snapt nauwelijks iets van verzekeren’

Archief

Kamerleden hebben nauwelijks verstand van verzekeren en verzekeraars reageren veel te laat op politieke ontwikkelingen. Dit zegt de niet-herkozen politicus Jos van Rey (VVD) in Welwezen, het maandblad van het Verbond.

Ruim veertien jaar was Jos van Rey lid van de Tweede Kamer. Jaren waarin de directeur/eigenaar van een assurantiekantoor in Roermond, niet naliet aan het adres van zowel de politiek als de verzekeringswereld meer dan eens kritische kanttekeningen te plaatsen.
Zijn ‘afscheidsboodschap’ is volledig in die geest als hij spreekt over de soms gespannen relatie tussen de politiek en verzekeraars, onder meer als gevolg van de deregulering.
Samenwerking
Die relatie kan worden verbeterd door een veel actievere rol van verzekeraars. “Het doorsnee-Kamerlid begrijpt niets van verzekeren. De politiek moet veel actiever, eerder en beter geïnformeerd worden. Alleen op die manier valt te bereiken dat er een vruchtbare samenwerking tussen politiek en bedrijfstak komt”, aldus Van Rey.
Volgens hem hebben verzekeraars niet tijdig genoeg onderkend dat ontwikkelingen in de samenleving het parlement dwingen na te denken over kwesties die de bedrijfstak raken, waaronder klachtenstructuren en doorzichtigheid van producten. “Daardoor zijn er inbreuken gepleegd op het speelveld dat verzekeraars als hun privéterrein beschouwden. Verzekeraars hebben daar bovendien veel te laat op gereageerd.”
Belastingstelsel
Exemplarisch, aldus Van Rey, is hoe verzekeraars met de voorgenomen herziening van het belastingstelsel omgaan. “Verzekeraars maken tot nog toe onvoldoende duidelijk dat de gevolgen ervan tot rigoureuze ingrepen leiden die noch in het voordeel van de burgers noch van verzekeraars zijn. Ze sporen bovendien niet met de voorstellen van de commissie Witteveen die aanbevelingen heeft gedaan voor de toekomst van ons pensioenstelsel.”
Zijn voorstel om verzekeraars uit te nodigen bij een hoorzitting over de nieuwe belastingplannen werd niet gehonoreerd. “Daar kan ik begrip voor opbrengen. Maar uit de bedrijfstak stijgt vervolgens een oorverdovende stilte op. Die zou op zijn minst een krachtig protest tegen die beslissing hebben kunnen laten horen.”
Machtsconcentratie
Bezorgd is hij over de groeiende machtsconcentratie in de financiële dienstverlening. “We moeten ervoor oppassen dat er geen oligopolie ontstaat waar de burger meer nadeel dan voordeel van zal ondervinden. Hij kan straks niet meer kiezen waar hij wat wil kopen, omdat er nog maar een handjevol bedrijven is.”
Ook in de assurantiebemiddeling is dat proces aan de gang, weet Van Rey. Verzekeraars nemen in toenemende mate een belang in assurantiekantoren. Welke kantoren dit zijn en hoe groot die belangen zijn, is niet bekend, zegt Van Rey. “Kijk je hiernaar vanuit het oogpunt van transparantie, dan vind ik dat een klant mag weten wie de aandelen van een assurantiekantoor in handen heeft.”
‘Rol verzekeraars veel te groot’
De rol van verzekeraars is veel te groot door toedoen van het paarse kabinet. Dit zegt fractievoorzitter Leen van Dijke (RPF) in Welwezen. Volgens hem leidt het huidige kabinetsbeleid tot onwenselijke situaties, ook voor verzekeraars. “Hun speelveld zou zich moeten beperken tot directe risico’s: brand, inbraak en auto. Voor collectieve zaken is er een rol voor overheid en sociale partners die voor een betrouwbare, waardevaste basis moeten zorgen.” Volgens Van Dijke zijn verzekeraars daardoor meteen verlost van het onoplosbare probleem van de onverzekerbare risico’s. “De huidige situatie is ook voor het imago van verzekeraars schadelijk, omdat ze wel diverse risico’s willen verzekeren waar ze geld mee kunnen verdienen, maar tegelijkertijd moeten zeggen dat ze juist moeilijke risico’s niet kunnen verzekeren.”

Reageer op dit artikel