nieuws

Niet alle pensioenfondsen klaar voor nieuwe regels

Archief

Drie op de tien Nederlandse pensioenfondsen hebben het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK), dat op 1 januari van kracht is geworden, nog niet ingevoerd

Met het FTK moeten de fondsen meer inzicht geven in de financiële risico’s, zorgen voor een adequate kapitaaldekking en de pensioenverplichtingen waarderen tegen de variabele marktrente. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat veel fondsen vooral worstelen met het veranderde renterisico.

Reageer op dit artikel