nieuws

Nierstichting beschermt financiële positie van donor via polis bij

Archief

NN

Mensen die ten bate van een familielid een nier afstaan, mogen van die ingreep financieel niet de dupe van worden. Dat vindt de Nierstichting, die nu via een verzekering bij Nationale-Nederlanden de positie van zulke donoren beschermt.
In ons land vinden jaarlijks tientallen transplantaties plaats met nieren van levende donoren: familieleden en partners van nierpatiënten. Deze transplantaties worden uitsluitend in academische ziekenhuizen verricht.
“Zou er een fout worden gemaakt bij de operatie, dan is er geen probleem om daarvoor verhaal te vinden. Immers de ziekenhuizen zelf hebben een verzekering tegen aansprakelijkheid”, aldus de Nierstichting. “Maar ook wanneer medische complicaties optreden na de nier-uitname bij de donor ten gevolge van de operatie, waardoor bijvoorbeeld de herstelperiode langer duurt dan verwacht, kunnen er negatieve financiële gevolgen optreden.” Hierbij gaat het om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid die niet geheeel verzekerbaar zijn.
Proef
Kan voor het ontstaan van de medische complicatie niemand aansprakelijk worden gesteld, dan moet volgens de Nierstichting worden geregeld dat de donor op geen enkele wijze materieel en sociaal nadeel ondervindt van zijn geste.
Daarom heeft de stichting bij wijze van proef een verzekering gesloten bij NN Schade. Hierin is geregeld, dat in gevallen als hiervoor geschetst een financiële compensatie aan de donor wordt verleend. “Het gaat daarbij niet om een vaste vergoeding maar om compensatie van de werkelijk geleden schade en/of gemaakte kosten. Hiervoor is een maximum van f 250.000 gesteld.” De Nierstichting betaalt voorlopig de verschuldigde premie voor iedere familiedonatie. Indien de overeenkomst een meer definitief karakter krijgt, zal geregeld moeten worden dat de premie door de transplantatiecentra voldaan zal worden, aldus de stichting.

Reageer op dit artikel