nieuws

Niek de Jong vreest nutteloze discussie

Archief

“Als telkens blijkt dat discussies over een basisverzekering niets opleveren, waarom houden we er dan niet over op?”, vindt Niek de Jong.

In een ‘afscheidsartikel’ in ZN, het blad van Zorgverzekeraars Nederland waarschuwt aftredend directeur Niek de Jong voor een zinloze discussie tijdens de komende kabinetsperiode over een verplichte basisverzekering. “Ik vrees dat we na alle mislukkingen van de afgelopen decennia weer in dezelfde fout dreigen te vervallen.” De Jong pleit voor het duale stelsel. (In het vorige nummer op pag. 12, hield zijn opvolger Martin Bontje ook zo’n pleidooi). De Jong: “Wanneer ziekenfondsen en particuliere verzekeraars kunnen aantonen dat ze in staat zijn nog actiever en maatschappelijker te opereren, zie ik niet in waarom het duale stelsel niet overeind zou kunnen blijven. Nederland zou trots moeten zijn op zijn uniciteit in deze.”

Reageer op dit artikel