nieuws

Niek de Jong onderscheiden

Archief

Bij zijn afscheid als algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland is Niek de Jong benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Voorafgaand aan de afscheidsreceptie speldde minister Borst hem de versierselen op. Borst roemde onder meer De Jongs bemoeienis bij de totstandkoming van de Code Goed Zorgverzekeraarschap en de Ombudsman Zorgverzekering.

Op de bijeenkomst werd tevens bekend gemaakt dat de Niek de Jongprijs is ingesteld. De prijs is in het leven geroepen door de Stichting Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering waarvan De Jong voorzitter is. Het gaat om een jaarlijkse prijs van f 25.000 voor een persoon of organisatie die de gezondheidszorg op een positieve wijze in het nieuws brengt.
De Jong (59) is vijfentwintig jaar aan Zorgverzekeraars Nederland en rechtsvoorganger de koepelorganisatie van ziekenfondsen, verbonden geweest. Hij heeft de zorgbranche nog niet verlaten: sinds het begin van dit jaar is hij voorzitter van Arcares een nieuwe branche-organisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Reageer op dit artikel