nieuws

Nibe-SVV ziet aantal examens sterk stijgen

Archief

Nibe-SVV heeft in de leergang 2006-2007 in totaal 21.419 examens afgenomen, een stijging van 25,4% ten opzichte van het boekjaar 2005/2006, vergeleken met de leergang daarvoor zelfs een toename van 73% .

Het totale slagingspercentage kwam uit op 61%, een fractie lager dan tijdens de vorige leergang (64%). De toename komt voor een groot deel voor rekening van de WFT-examens die ruim 10% van het totale examenpakket uitmaken. Het slagingspercentage is hier 63%.
“Alles heeft deze maanden in het teken van de WFT gestaan”, zegt Natalie Wiesenekker van Nibe-SVV. “Het leek wel of iedereen nu examen wilde doen. Bij die toename speelt ook mee dat wij verschillende toetscentra hebben, zodat de cursist examen kan doen op het moment dat het hem het beste uitkomt.” Inhoudelijk speelde de WFT eveneens een hoofdrol; maar liefst 65% van onze examens is WFT-gerelateerd, constateert Nibe-SVV.
Het aantal beroep- en bezwaarschriften is behoorlijk gedaald naar 118 (132), terwijl de drempel toch laag is, aangezien de procedure niets kost, aldus Nibe-SVV.

Reageer op dit artikel