nieuws

Nibe-SVV stapt af van regiokantoren

Archief

Er komt bij Nibe-SVV één loket waar de cursist voor advies en inschrijving terecht kan. Door deze centralisering van de organisatie van regionale activiteiten zullen mogelijk op termijn alle vijf de regiokantoren van het landelijk opleidingsinstituut hun deuren sluiten.

“Het is aannemelijk dat wij steunpunten houden bij de cursuslocaties, maar dat hoeft niet per se een regiokantoor te zijn”, zegt directeur Joop van Kessel.De vestiging in Voorburg (regio West-Nederland) wordt eind mei gesloten. Deze beslissing was volgens het opleidingsinstituut al eerder genomen in verband met het vertrek van regiomanager Kees Eijkenduijn. De activiteiten van dit kantoor worden overgenomen door het kantoor in Rotterdam (regio Zuidwest-Nederland).
“Het is zeker niet zo dat wij onze regionale activiteiten afstoten. Integendeel zelfs. Het regionale aanbod willen we juist verstevigen”, zegt Van Kessel. “Een regiokantoor voert eigenlijk drie soorten activiteiten uit. Allereerst is dat het adviseren en inschrijven van cursisten. Dat is het logistieke en administratieve proces. Dan zijn er de activiteiten van de accountmanagers en op de derde plaats het daadwerkelijk organiseren van de cursussen. Deze cursussen worden juist meestal op een andere locatie gegeven dan die van het regiokantoor. Vooral het logistieke en administratieve proces is een forse kostenpost”, vertelt Van Kessel.
“Al voor de fusie waren we bezig met een centralisatie daarvan. Door het fusieproces is dat vertraagd. Maar inmiddels is er een softwareprogramma ontwikkeld waarmee we de hele administratieve en logistieke procesgang onder één noemer hebben kunnen brengen. Dit programma hebben we vorig jaar juli in gebruik genomen en het werkt prima. Maar, we gebruiken het nu wel op zes plaatsen in den lande. En dat kan natuurlijk ook op één centrale plek.”
Personele gevolgen
“Voor het adviseren en inschrijven van cursisten moet er een bezetting zijn op het regiokantoor. Daarnaast is er dan ook nog de onderlinge communicatie tussen de diverse regiokantoren en het hoofdkantoor. Al met al grote kostenposten. Het is niet efficiënt, vandaar dat we hebben gekozen voor centralisatie.”
Het accountmanagement blijft decentraal gericht, maar zal centraal aangestuurd gaan worden. “De accountmanager blijft gewoon vanuit huis werken, wat hij nu ook al doet.”
Deze centralisatie heeft natuurlijk personele gevolgen?
“Bij het administratieve personeel op de regiokantoren, maar ook op het hoofdkantoor in Amsterdam, zal een inkrimping plaatsvinden. We zullen dit heel rustig uitvoeren en zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijk verloop”, vertelt Van Kessel. “Gelukkig helpt de krapte op de arbeidsmarkt ons in deze. In totaal zijn bij de reorganisatie zo’n zeventig personeelsleden betrokken. Dit is zowel op het hoofdkantoor als op de regiokantoren.”
Volgens Van Kessel wordt de reorganisatie niet ingegeven door een afname van het aantal cursisten. “Het is natuurlijk wel merkbaar dat zowel in het bankwezen als in de verzekeringsbranche de hoogconjunctuur voorbij is. Maar de cursussen met mondelinge begeleiding doen het nog steeds goed. Er is wel een duidelijke verschuiving waarneembaar van schriftelijke begeleiding naar zelfstudie. Wij denken dat we in het najaar de stap naar zelfstudie met behulp van internet kunnen maken. Dat betekent dat we afscheid nemen van de schriftelijke begeleiding via de post.”
Ook voor de accountmanagers heeft de centralisatie wel degelijk gevolgen. “Op dit moment is een accountmanager in eerste instantie regionaal actief en blijft zijn werkgebied ook beperkt tot de regio. Als je centraal gaat aansturen kan je gebieden of accounts toewijzen. Mijn indruk is dat hun klantenkring anders wordt, maar zeker ook boeiender.”
Volgens Van Kessel heeft deze centrale aansturing ook gevolgen voor de samenstelling van het team van accountmanagers. “Het zijn er nu vijftien en dat zullen er misschien ook wel vijftien blijven, maar de zwaarte en inhoud van de functie zal wijzigen. Mensen zullen ingezet worden op basis van hun vakinhoudelijke kennis of specialisatie naar soort instelling of regio. Voor hele grote accounts worden er ‘relationship managers’ benoemd.”
Invoering
De hele operatie van centralisering en inrichting van de ‘Centrale Desk’ moet voor de zomer afgerond zijn. “Dan moeten al onze klanten ingelicht zijn. Voor de accountmanagers moet dan ook de buit verdeeld zijn. Hetzelfde verhaal geldt ook voor het ‘in company’ onderwijs. Ook daar wordt een ‘Centrale Desk’ ingericht”, vertelt Van Kessel.
“Op dat moment zal ook bekend zijn wat er met de regiokantoren gebeurt. Het zal zeker niet zo zijn dat alle regiokantoren dan al dicht zijn of gaan. Er lopen nog huurcontracten, die we niet zo maar op kunnen zeggen.”
“Voor de zomer zal bekend zijn wat er precies met de regiokantoren gebeurt.”

Reageer op dit artikel