nieuws

‘Nibe-SVV luistert weer goed naar de wensen van de klant’

Archief

‘Dat zal ons leren’ is de titel van het jaarverslag 2006 van Nibe-SVV. Het geeft een indruk van de zelfreflectie die volgens directeur Bob Seemann op dit moment kenmerkend is voor zijn organisatie. “Wij hebben een moeilijke periode achter de rug, waarin wij zelf wilden bepalen wat onze klanten nodig hadden. Maar we hebben de koers verlegd en luisteren weer goed naar de wensen van onze klanten.”

“Het gaat weer heel goed met Nibe-SVV”, zegt Seemann. De huidige organisatie heeft deze maatwerkgedachte vertaald in het zogeheten nieuw didactisch model. Seemann omschrijft dit als een soort Lego-bouwdoos van standaardcomponenten waaruit alle opleidingen naar wens kunnen worden samengesteld. “Door de fusie van SVV met Nibe is de organisatie even de weg kwijt geweest”, zegt Seemann. “Bovendien stortte de economie in. Als opleider ben je daar nu eenmaal extra gevoelig voor, want opleidingen zijn out of pocket -kosten die gemakkelijk te schrappen zijn.”
Het bedrijf is gesaneerd door Seemanns voorganger, interim- directeur Peter Versteeg. Hij regelde extra financiering bij de aandeelhouders, zoals het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken en saneerde stevig aan de kostenkant. De opdracht van Seemann is om het bedrijf weer uit te bouwen tot het toonaangevende instituut van én voor de verzekeringssector.
Ruggengraat
“Wij combineren op dit moment alle vormen van informatieoverdracht”, zegt Seemann. “Van zelfstudie via digitale leeromgevingen tot en met de traditionele klassikale opleidingen. De ruggengraat van Nibe-SVV nieuwe stijl is, zoals gezegd, het nieuw didactisch model. Hierbij gaan we helemaal uit van de casuïstiek”, zegt hij. “Eerst beoordelen we wat de cursist moet ‘kunnen’ en vervolgens stellen we vast welke stof hij daarvoor moet ‘kennen’. De opleiding is zodanig opgezet dat de cursist zelf via cases kan vaststellen wat hij al weet en niet meer hoeft te bestuderen. Dat betekent een enorme tijdsbesparing. Een dergelijk model leent zich er natuurlijk ook voor om digitaal te worden aangeboden.”
Hypothecair planner
Door het didactisch model is het ook mogelijk om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zegt Seemann. “Zo is er op dit moment bijvoorbeeld veel vraag naar de opleiding voor hypothecair planner. Wij boden die opleiding niet aan, maar de cursus financieel planner hadden we wel in huis. Via ons nieuw didactisch model hebben we toen binnen hele korte tijd een nieuwe opleiding samengesteld door elementen uit de bestaande opleidingen in een nieuwe context van cases en toepassingen te plaatsen.”
WFT-opleidingen
Een van de lastigste klussen op dit moment is het stroomlijnen van het opleidingenpakket binnen de WFT. “Het is met name onhandig dat nog niet alles rond is op dit gebied”, zegt Seemann. “We wachten bijvoorbeeld nog op wat de minister en de CDFD gaan doen met de uitgebreide hypothecaire opleidingen. De WFT-Hypotheken wijkt door voortschrijdende inzichten wel behoorlijk af van de oude WFD-Hypotheken. De toetstermen daarvoor zijn echter nog niet vastgesteld. Wel weten we dat de verbrede WFT-Hypotheken een combinatie is van de oude WFD-Hypotheken, aangevuld met WFD Beleggen A en een deel WFD-Leven. Hierdoor ontstaan weer doublures voor mensen die én WFT-Hypotheken én WFT-Leven nodig hebben.”
Afdeling Solution
Om makkelijker maatwerk te kunnen leveren, kent Nibe-SVV sinds 1 juli vorig jaar de afdeling Solution. Het is de taak van Solution om samen met de klant te bekijken of de opleidingsvraag door klanten goed is geformuleerd, en welke praktische vaardigheden de cursisten moeten beheersen. “Bij die afdeling beschikt men over uitgebreide kennis van vakgebieden als Riskmanagement, Compliance, en wettelijke deskundigheidseisen als WFT. Uit die groep komen bijvoorbeeld ook de workshops over de WFT voort”, zegt Seemann. “Voor die workshops is overigens heel veel belangstelling”, meldt Natalie Wiesenekker van Nibe-SVV. Tot de zomer zijn er nu al honderd gepland.
Bij die workshops, maar ook bij de opleidingen, wordt veelvuldig gebruikgemaakt van kennis uit de branche. Enerzijds om de kennis te ontsluiten, en anderzijds om producten en diensten te ontwikkelen voor de branche. “Wat het intermediair betreft, zijn we daarom van plan de contacten met de intermediaire koepelorganisaties verder uit te bouwen”, zegt Seemann.
Slagingspercentage
Een van de belangrijkste ijkpunten voor een opleidingsinstituut is het slagingspercentage. Daarmee het automatisch ook een concurrentiemiddel geworden. Seemann heeft in het verleden wel eens geroepen dat hij ontevreden zou zijn als het percentage van Nibe-SVV onder de 50% zou komen. “Wat dat betreft, zitten wij nu goed”, zegt hij. “Ons percentage ligt hier ruim boven. Concurreren op slagingspercentage vinden wij trouwens onzin. Naast de kwaliteit van het examen en van de opleiding spelen namelijk ook de motivatie en de capaciteiten van de cursist een belangrijke rol.”
Kennisniveau branche
Het kennisniveau binnen de branche is tegenwoordig vaak onderwerp van publiekelijke kritiek. “Ik ben het daar niet mee eens”, zegt Seemann. “Ik denk dat het niveau zo slecht nog niet is. Wat opvalt, is dat verzekeraars tegenwoordig een groot aantal specialisten in dienst hebben die elk voor zich, over hele diepgaande kennis beschikken. Maar de echte generalisten van vroeger, die het hele aanbod kenden en vragen en risico’s van cliënten konden vertalen in een integraal aanbod aan de tussenpersoon, zijn grotendeels wegbezuinigd door de toegenomen margedruk. Tussenpersonen die bij verzekeraars minder van dergelijke mensen vinden om mee te overleggen, ervaren dat onterecht als een verschraling van de kennis.”
Geen keus
Seemann ziet wel dat sommige adviseurs zich beperken tot het wettelijke en dus minimaal noodzakelijke niveau qua deskundigheid. “In mijn ogen is dat een gevaar. Assurantieadviseurs moeten hun toegevoegde waarde tegenwoordig dagelijks waarmaken. Bijvoorbeeld door relevante kennis te hebben op het gebied van risicomanagement of van financiële planningsmodellen. Dat vraagt wel meer deskundigheid dan de WFT op dit moment eist, en dat betekent weer dat je als assurantieadviseur voldoende in jezelf moet willen investeren door bijvoorbeeld een extra opleiding te volgen. Maar ik denk dat het intermediair geen keus heeft. Als je als adviseur geen toegevoegde waarde meer kan leveren, graaf je je eigen graf.”
Kader
Bob Seemann is van huis uit registeraccountant en staat nu ruim een jaar aan het roer van Nibe-SVV. Daarvoor was hij negen jaar actief voor Getronics Pink Roccade, onder andere als divisiedirecteur. Verder is hij al ruim tien jaar docent en examinator bij Nivra-Nijenrode.
onze organisatie”

Reageer op dit artikel