nieuws

NIBE en SVV gaan samen- werken met MBO-scholen

Archief

De vakopleidingsinstituten voor het bank- en het verzekeringsbedrijf NIBE en SVV en de daarachter staande ondernemersorganisaties hebben een overeenkomst gesloten met 22 MBO-scholen die de studierichting bank- en verzekeringswezen in hun opleiding hebben.

Doel hiervan is de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren, met het oog op een zo goed mogelijke aansluiting van het MBO-onderwijs op de eisen die de bedrijfstakken stellen aan de functies voor MBO-ers.
De samenwerking houdt de volgende afspraken in.
De scholen zullen gebruik maken van het lesmateriaal dat door de twee opleidingsinstituten is ontwikkeld.De instellingen werken bij de ontwikkeling van de cursusstof en andere opleidingsmiddelen samen met MBO-docenten.De MBO-scholen worden in de gelegenheid gesteld om binnen de muren van de school een centraal vastgesteld en gecoördineerd examen af te nemen, opgesteld door het NIBE en de SEA (Stichting Examens Assurantiebedrijf).De aldus verkregen diploma’s geven een goede aansluiting op verdere ontwikkelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstakken, aldus de twee instellingen in een gezamenlijk persbericht.
Stageplaatsen
De samenwerking biedt volgens hen ook ruimte voor de MBO-docenten die hun eigen deskundigheid in de theorie en de praktijk van de bank- en verzekeringswereld willen vergroten. Docenten kunnen gebruik maken van opleidingsfaciliteiten die door de bedrijfstakken kunnen worden aangeboden. Het bedrijfsleven zal zich inspannen om voor docenten – en ook voor studenten – stageplaatsen te creëren bij banken, verzekeraars en assurantiekantoren.
De 22 MBO-scholen zijn uitgekozen op basis van twee maatstaven: regionale spreiding; een achterland met banken, verzekeraars en assurantiekantoren die ruimte hebben voor studenten en docenten als stagiaire en op termijn werkgelegenheid bieden, aldus een woordvoerder van het NIBE. De betrokken scholen zullen, met het oog op stages en bijvoorbeeld gastcolleges, vaste contacten aangaan met banken, verzekeraars en assurantiekantoren in hun regio.

Reageer op dit artikel