nieuws

NHG ziet weer 80% meer executieverkopen met verlies

Archief

Bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn vorig jaar ruim 80% meer gedwongen verkopen met verlies gemeld. Het daardoor bij de stichting gedeclareerde bedrag verdubbelde ruim tot _ 19 mln. Overigens is het fondsvermogen van het WEW twintigmaal zo groot.

Het aantal verstrekte Nationale Hypotheek Garanties (NHG) is vorig jaar met 20% gegroeid tot ongeveer 115.000 (96.221). In bijna 80.000 gevallen ging het om een hypotheek voor de aankoop van een woning. In de overige gevallen ging het om woningverbetering. Twee op de drie kopers van een eigen woning tot 240.000 euro sloten een lening met NHG.
Het aantal gedwongen verkopen met verlies ging, net als in 2004, met meer dan 80% omhoog. Het betrof bijna 600 (331) huishoudens, die samen goed waren voor ruim _ 19 mln aan declaraties, tegen nog _ 9 mln in 2004. Van het gedeclareerde bedrag werd in dat jaar _ 8,5 mln uitgekeerd.
“Punt van zorg blijft dat 36% van de gedwongen verkopen heeft plaatsgevonden in Den Haag en Rotterdam en zich concentreert in specifieke wijken. Bovendien vindt de gedwongen verkoop daar bijna altijd plaats via de veiling. De opbrengst van de woning is in zo’n geval aanzienlijk lager dan bij verkoop via een makelaar. In de oude wijken van deze steden is het risico van de financiering van het eigenwoningbezit kennelijk groter dan in de rest van het land”, aldus WEW-directeur Karel Schiffer.
Het fondsvermogen van het WEW bedroeg per 31 december 2005 circa _ 370 (335) mln. De stichting staat borg voor ongeveer _ 75 mld aan leningen, bestaande uit zo’n 620.000 hypotheken.

Reageer op dit artikel