nieuws

NHG wil deels gratis hypotheek voor starters

Archief

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) pleit voor een deels gratis hypotheek voor starters op de woningmarkt. Dat moet huizen beter betaalbaar maken voor die starters.

Daarbij mag een starter meer lenen dan normaal op basis van het inkomen zou kunnen. De rente over het extra geleende bedrag wordt gehaald uit een startersfonds, meldt directeur Karel Schiffer van de NHG.
Het fonds zou moeten worden gevoed door stortingen van onder meer gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de realisatie van koopwoningen. Volgens Schiffer wordt de regeling in de meeste gevallen getroffen over zo’n 10% van de koopsom en is de looptijd ongeveer zes jaar. Dan heeft de gemiddelde starter voldoende inkomen om het bedrag zelf te betalen.
Schiffer benadrukt dat een dergelijk fonds moet voorzien in de bestaande behoefte bij starters en niet extra vraag mag stimuleren. “Dat zou starters alleen maar verder in de problemen brengen.” Het gaat er om dat bij de verkoop van een nieuwbouwwoning of een voormalige huurwoning eerst wordt gekeken of er een starter is die de woning wil hebben.
De NHG meldt verder dat vorig jaar bijna achthonderd mensen die een Nationale Hypotheek Garantie hadden afgesloten, hun woning met verlies moesten verkopen. Hiermee was in totaal een bedrag van zo’n _ 28 mln gemoeid. “Voor 2007 verwacht ik geen verdere toename van het aantal gedwongen verkopen met verlies. Ik ga voorzichtig uit van een daling vanwege het gunstige economische klimaat”, aldus Schiffer.
In 2006 sloten ongeveer 120.000 huishoudens een lening met NHG. De helft hiervan betrof een lening voor de aankoop van een woning. In de andere gevallen ging het om een herfinanciering met het oog op kwaliteitsverbetering van de eigen woning.

Reageer op dit artikel