nieuws

NHG stelt verplichting brutorendement uit

Archief

De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de verplichting om in offertes voor hypotheken met een beleggingselement een brutovoorbeeldrendement te gaan hanteren, uitgesteld tot 1 juli

Eerder was een ingangsdatum van 1 januari vastgesteld. Tot eind vorig jaar mocht nog een nettorendement (na aftrek van alle kosten) worden gebruikt bij de berekening van het voorbeeldkapitaal. Omdat begin vorig jaar al de Code Rendement & Risico is aangepast, werd echter overeengekomen dat vanaf dit jaar ook bij NHG-offertes brutorendementen zouden worden gebruikt. “De stichting heeft signalen gekregen dat niet alle financiers in staat waren deze wijziging per 1 januari te implementeren”, zegt het WEW. “Wij hebben hiervoor begrip en verlenen de financiers uitstel voor implementatie tot uiterlijk 1 juli 2005.”

Reageer op dit artikel