nieuws

NHG stelt brutorendement verplicht in offertes

Archief

In offertes voor hypotheken met een beleggingselement moeten met ingang van volgend jaar volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gerekend worden met bruto voorbeeldrendementen. Daarmee worden NHG-offertes beter vergelijkbaar.

Begin dit jaar is de Code Rendement & Risico aangepast, zodat verzekeraars in offertes voor levensverzekeringen bij het eigen voorbeeldrendement – vaak 8%, analoog aan de maximale NHG-norm – voortaan een brutofondsrendement gebruiken. Doordat dit rendement vóór aftrek van alle door de verzekerde te betalen kosten is, worden in offertes gegeven voorbeeldkapitalen met elkaar vergelijkbaar. Deze praktijk gold al voor het standaardfondsrendement van 4% en het daarvan afgeleide pessimistische rendement.
De huidige NHG-norm gaat niet uit van het rekenen met brutorendementen. Doordat nu voor de bij elkaar te sparen aflossing vrijwel altijd wordt uitgegaan van een nettorendement (na aftrek van kosten), moet het feitelijk te behalen rendement uit beleggingen – waar dus de kosten nog af gaan – hoger zijn om het weergegeven voorbeeldrendement te behalen.
De twee van elkaar afwijkende richtlijnen stelden verzekeraars voor een probleem: voor NHG-offertes moet met een nettorendement worden gerekend, terwijl de Code Rendement & Risico juist een brutorendement voorschrijft. Door de nieuwe NHG-norm is dat probleem nu opgelost. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) past per 1 januari overigens nog meer normen aan; die worden in november bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel