nieuws

NHG steeds meer gebruikt voor woningverbetering

Archief

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft vorig jaar 73.889 (51.550) maal een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt. Vooral jongeren en in toenemende mate ook mensen die hun woning verbeteren, maken gebruik van de garantieregeling.

Het waarborgfonds verklaart de stijging van het aantal NHG’s met 43% door de verhoging van de kostengrens tot e 225.000 per 1 januari 2003. “Hiermee is de goedkoopste nieuwbouw weer bereikbaar geworden.” De gemiddelde leeftijd van huishoudens die een woning financieren met NHG, is dertig jaar. “Daaruit kan worden opgemaakt dat ook in 2003 met name door relatief jonger starters gebruik is gemaakt van de NHG.”
Opvallend is de grote stijging van het aantal woningverbeteringen dat is gefinancierd met NHG: dat ging van 257 naar 9.248. Volgens het waarborgfonds is dat het gevolg van de vereenvoudiging van de NHG-regeling. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de kosten van herstel van achterstallig onderhoud en de kosten van woningverbetering. “Achtergrond hiervan is dat met de toenemende veroudering van de eigenwoningvoorraad de behoefte aan financiële instrumenten voor de verbetering van de kwaliteit van woningen navenant toeneemt.”
De som van het aantal gewaarborgde leningen groeide tot e 9,9 (7,1) mld. De gemiddelde lening steeg tot e 153.700 (139.200). De door de kopers betaalde borgtochtprovisies bedroegen e 29,8 (21,4) mln. Er lopen in totaal nog 447.395 (386.524) leningen met NHG.
Het aantal betalingsachterstanden (langer dan vier maanden) liep op tot 1.246 (956). Het aantal gedwongen verkopen met verlies verdrievoudigde tot 179 (60). Er werden 154 verliesdeclaraties gehonoreerd, waarvan 116 uit 2003 voor een bedrag van e 2,74 mln. Wanbetaling of overkreditering was in 75% van de gevallen de oorzaak van de gedwongen verkoop. Echtscheiding veroorzaakt 16% van de verkopen.

Reageer op dit artikel