nieuws

NHG-premie omhoog door meer gedwongen verkopen De borgtochtpremie

Archief

voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), nu 0,28% van de lening, gaat volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid omhoog

Het grote aantal gedwongen verkopen in achterstandswijken is daarvoor één van de redenen. De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de verhoging aangekondigd, omdat het aantal gedwongen verkopen met verlies in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw fors is gestegen. Er werden 197 verliesdeclaraties ingediend met een gemiddeld verlies van ? 34.500 per woning. Dat is al meer dan in heel 2003. Als deze trend doorzet, komt het aantal executieverkopen met verlies dit jaar uit op 900, tegen 592 in 2005. Ruim 40% van de gedwongen verkopen betreft appartementen in een aantal oude wijken in Rotterdam en Den Haag, meldt het WEW. “Deze woningen zijn bijna allemaal verkocht via de veiling. Hierdoor zijn de verliezen aanzienlijk hoger (gemiddeld ? 44.000) dan in de rest van Nederland (gemiddeld ? 27.000).” Dat wijst volgens het WEW op een verstoorde prijsvorming. “In dit verband is de stichting nauw betrokken bij initiatieven ter verbetering van de veilingpraktijk gericht op het realiseren van reële veilingopbrengsten.” Vorig jaar is in Den Haag al een initiatief gestart om hypotheekfraude, vaak leidend tot executieverkoop, terug te dringen. Het aantal verstrekte hypotheekgaranties is in de eerste drie maanden van 2006 met 60% gestegen tot 40.577. Kamervragen Dat in de achterstandswijken van de grote steden veel gedwongen verkopen plaatsvinden, is voor de PvdA-Kamerleden Depla, Heemskerk en Crone reden geweest om de ministers Zalm (Financiën) en Donner (Justitie) te vragen extra maatregelen te nemen om fraude terug te dringen. Zalm liet zich begin dit jaar nog kritisch uit over ‘hypotheekdiscriminatie’ van geldgevers die aanvragen in de genoemde wijken extra scherp controleren en extra voorwaarden stellen.

Reageer op dit artikel