nieuws

NHG-premie bijna helft hoger

Archief

De in april aangekondigde verhoging van de borgtochtpremie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft vrij fors uitgepakt. Dat is nodig vanwege het sterk stijgende aantal executieverkopen.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) maakte in april al bekend dat de NHG-premie per 1 januari 2007 omhoog zou gaan. De verhoging is uitgekomen op 0,12%, zodat huizenkopers voor de garantie 0,40% gaan betalen van de totale leensom.
“Dat lijkt inderdaad vrij fors”, zegt WEW-directeur Karel Schiffer. “Maar als je het doorrekent, valt het allemaal wel mee. De premie is aftrekbaar en kan meegefinancierd worden. Per saldo scheelt de verhoging gemiddeld een euro per maand. Als je bedenkt dat er tegenover de garantie een rentekorting staat van 0,3% tot 0,6%, dan heb je die premie binnen een jaar terugverdiend.”
Naar het zich laat aanzien, krijgt het WEW dit jaar te maken met meer dan negenhonderd gedwongen verkopen met verlies. Dat is beduidend meer dan vorig jaar, toen minder dan zeshonderd verliesdeclaraties werden ingediend. Bij een gemiddeld verliesbedrag van _ 28.000 moet het fonds dit jaar ruim _ 25 mln uitkeren, tegen _ 19 mln vorig jaar.
Plannen
Begin dit jaar ontvouwde Schiffer plannen om de NHG meer bereikbaar te maken voor starters en mensen met een BKR-notering. “De politiek heeft er inmiddels voor gekozen om de koopsubsidie nieuw leven in te blazen en extra geld te storten in het stimuleringsfonds voor startersleningen. Voorlopig lijkt het er dus op dat ons plan in schoonheid is gestorven. Maar begin volgend jaar gaan we met het ministerie van Vrom en de Vereniging Nederlandse Gemeenten nog eens kijken naar het beleid en de mogelijkheden die er zijn om starters meer kansen te geven.”

Reageer op dit artikel