nieuws

NHG bedenkt plan voor starters

Archief

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), heeft een plan bedacht om starters makkelijker aan een eigen woning te helpen. Dat staat los van de evaluatiegesprekken die het WEW later dit jaar voert met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Op de doelmatigheid van de hypotheekgarantie kwam enkele maanden terug kritiek van onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Postbank-directeur Hans Hagenaars. De laatste pleit onder meer voor soepeler voorwaarden voor huurders.
Aan dat pleidooi lijkt het WEW nu gehoor te geven. “Het zijn nog ideeën”, zegt directeur Karel Schiffer. “We gaan kijken of we mensen met lage en middeninkomens eerder aan een eigen huis kunnen helpen.” Daartoe worden twee denkrichtingen gevolgd: de eerste is dat een deel van de verkoopprijs in een fonds wordt gestort, waaruit de koper de hypotheekrente de eerste jaren kan betalen. “Woningcorporaties mogen nu 10% korting geven op de koopprijs van een huurhuis”, zegt Schiffer. “Als je die korting nou niet geeft en dat percentage in een fonds stort, dan kun je daaruit de rente als het ware wegsubsidiëren. Wil een huurder een woning van _ 150.000 kopen, dan kan hij volledig financieren – ook al kan hij op basis van zijn inkomen bijvoorbeeld maar _ 120.000 lenen – en vanuit het fonds wordt dan _ 15.000 gebruikt om de rentelasten de eerste jaren te betalen. Na drie jaar wordt dan getoetst of de koper de lasten kan opbrengen. Onze ervaring is dat die na twee toetsen al buiten de regeling valt.”
Het tweede idee dat wordt uitgewerkt, is dat bij kopers met een BKR-codering wordt gekeken of de huurlasten de laatste drie of vijf jaar zijn betaald. “Dan is die klant wat betreft de woonlasten voor ons kredietwaardig.”
Verrast
De VNG is verrast door de nieuwe plannen. “Het WEW praat met het ministerie van Vrom, maar heeft ons hier niet bij betrokken.” De VNG vormt samen met de overheid de achtervang van het WEW.
“Wij willen graag meedenken over mogelijkheden om starters op de koopwoningmarkt te ondersteunen. Op ons initiatief vindt er in januari een gesprek plaats met het WEW.” Een inhoudelijke reactie op de plannen wil de VNG pas later geven.
Hoe de rollen van het Waarborgfonds, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Vrom in deze plannen worden verdeeld, moet nog worden besproken. “We gaan in januari met elkaar praten”, zegt Schiffer. Hij stelt dat de huidige plannen niet te maken hebben met de eerder geleverde kritiek op de doelmatigheid waarmee de NHG wordt ingezet.
Starterslening
Voor starters bestaat sinds drie jaar al een speciale leningvorm, die wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Deze Starterslening overbrugt het verschil tussen de maximale lening volgens NHG-normen en de aankoopkosten van de woning. De lening is aanvankelijk renteloos en aflossingsvrij; gemeenten kunnen zelf bepalen voor welke doelgroep en welk woningsegment de lening wordt aangeboden en hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld. De lening wordt verstrekt uit een ‘revolverend’ fonds bij de SVN. De aflossing en de rente vloeien weer terug in het fonds, waardoor geld beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Zo’n zeventig gemeenten bieden de lening inmiddels aan.

Reageer op dit artikel