nieuws

Nevat-tussenpersonen maken zich los van Interpolis

Archief

Interpolis en de vereniging van haar tussenpersonen Nevat hebben een akkoord bereikt waardoor hun gebondenheid aan de maatschappij is opgeheven. Behalve bij Interpolis mogen ze nu naar eigen keuze onbeperkt produktie onderbrengen bij andere maatschappijen.

Bij de vice-voorzitter van de Nevat, J. van Duijn van het gelijknamige assurantiekantoor in Honselersdijk, werd deze maand de eerste overeenkomst nieuwe stijl met Interpolis getekend. Van Duijn is intensief betrokken geweest bij de onderhandelingen die eind 1993 startten.
Circa f 250 mln
De Nevat (Nederlandse Vereniging van Assurantietussenpersonen) telt circa 85 leden die samen goed zijn voor een premie-inkomen van ongeveer f 250 mln.
Al jaren geleden heeft Interpolis de Nevat-leden de vrijheid gegeven om enige nieuwe produktie onder te brengen bij andere maatschappijen. Naarmate kantoren groter waren, mochten ze een hoger percentage elders onderbrengen. Van die vrijheid is gretig gebruik gemaakt, zegt Van Duijn. Van de produktie ging dan ook al naar schatting 20% à 25% naar andere maatschappijen.
Het percentage van de produktie dat men elders mocht onderbrengen, stond op papier maar er werd nooit gecontroleerd of betrokkenen zich eraan hielden.
Rabobanken
De drang naar meer vrijheid bij de Nevat ontstond toen Interpolis met de Rabobanken ging samenwerken volgens het Assurantie Bemiddelings Model (ABM), een geïntegreerd systeem van verwerking. Dat leidde ertoe dat de produktie vrijwel volledig naar Interpolis zou gaan. “Wij deden daaraan niet mee omdat daardoor de vrijheid in onze adviesfunctie in het geding zou komen”.
Een reden te meer om de samenwerking op een nieuwe leest te schoeien, is het onderscheid dat er volgens de Europese wetgeving gemaakt moet gaan worden tussen gebonden en niet-gebonden tussenpersonen. De Nevat-leden willen gaan behoren tot de laatstgenoemde categorie.
De nieuwe overeenkomst betekent in vergelijking tot de oude dat er:
– geen verplichting meer is om bij Interpolis te sluiten;- geen schriftelijke toestemming meer nodig is om het kantoor te verkopen:- geen verplichting meer is bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd om ermee op te houden.Van Duijn: “Onze leden zijn nu vrije onafhankelijke tussenpersonen en kunnen desgewenst lid worden van andere organisaties”. De Nevat heeft met de NBvA en NVA overleg gehad over de vormgeving van de nieuwe overeenkomst met Interpolis.
De knelpunten in de relatie met Interpolis zijn nu opgelost maar de band zal niet zo gauw verdwijnen, meent Van Duijn, directeur van een viermanskantoor.
Directe gevolg
Het directe gevolg van deze verandering voor de betrokken kantoren zal volgens Van Duijn per kantoor verschillen en zal afhangen van een zakelijke afweging: hoe scoren de produkten van Interpolis en hoe is het beleid van Interpolis in de markt. “Op terreinen waarop Interpolis minder sterk is, zal men eerder geneigd zijn naar een andere maatschappij te stappen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd toen Interpolis op het gebied van levensverzekeringen voor de Nevat-tussenpersonen minder gunstige tarieven had dan voor de Rabobanken. Daar heeft Interpolis lering uit getrokken”.
De nieuwe overeenkomst zal ook voorgelegd worden aan enkele tientallen tussenpersonen die voorheen bemiddelden voor De Twaalf Gewesten (DTG), die nu opgenomen is in Interpolis.
Bij Interpolis zijn wel eens pogingen gedaan om de Nevat-leden bancaire produkten te laten verkopen voor de Rabobanken. Dat is geen succes geworden. Ze brengen nu bankprodukten aan de man van verschillende financiële instellingen. Hier en daar zijn er op dit gebied regelingen getroffen met plaatselijke (Rabo)banken.
Het overgrote deel van de Nevat-leden werkt met het automatiseringssysteem Exact. Men probeert alle leden hierop aan te sluiten, met het oog op de efficiency.
Van Duijn: “Drang naar meer vrijheid”.

Reageer op dit artikel