nieuws

Netwerkmarketing

Archief

Het verschijnsel netwerkmarketing of, zo u wilt, multilevelmarketing, geniet de laatste jaren in het assurantiebedrijf een groeiende belangstelling

Op de televisie was in het consumentenprogramma Kassa kortgeleden een vertegenwoordiger van Wirth & Partners aan het woord. Naar het voorbeeld van Wirth zijn er talrijke kleine bemiddelingsorganisaties van dit soort ontstaan. Ze werken in de schaduw, want gemiddeld hebben ze geen goede naam. Oogmerk is zonder veel investering in vakkennis en andere produktiemiddelen snel en veel provisie op te strijken. Of een transactie verplichtingen schept in de toekomst, is van latere zorg. Ook de verkopers zijn produktiemiddelen. Zij vormen doorgaans een bont gezelschap: studenten, werkzoekenden, bijverdieners. Ze zijn opgenomen in een bikkelhard systeem van geldklopperij. Geen wonder dat zij soms klagen over hun arbeidsvoorwaarden en omstandigheden waaronder zij werken. Menige verkoper of verkoopster uit een dergelijk netwerk belde AM om zijn/haar beklag te doen over het slechte betaalgedrag van hun baas betreffende de provisie. Er moet echter nog aan een andere, belangrijkere categorie worden gedacht: de verzekerden. Hèt interessante produkt in dit circuit is de spaarverzekering, al dan niet op basis van in waarde fluctuerende beleggingen. Een karaktertrek van het levensverzekeringsbedrijf is dat het vooral werkt op de lange termijn. Verzekeringen lopen tientallen jaren. Een karaktertrek van netwerkmarketeers is dat men werkt op korte termijn. Er is een groot verloop onder de verkopers. De meeste zijn jong, dus snel en wendbaar. Met geen woord reppen deze verkopers bij hun klachten over de klanten, de verzekerden. Het is of er voor hen geen verzekerden bestaan, terwijl deze wel aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Netwerkmarketing in verzekeringen dient zekerheid te bieden, maar gezien het gemak en de vlotheid waarmee de verkopers polissen aan de man brengen, gezien de geringe binding van zulke bedrijven met de klant en gezien het gemak waarmee verkopers uit het circuit stappen, zou men bijna van nepwerkmarketing kunnen spreken. Immers, als de verzekerde in de loop van de tijd in verband met sterfte of geldgebrek vragen krijgt over de verzekering, bij welke bemiddelaar kan hij dan terecht? Wirth heeft voor miljoenen guldens polissen verkocht voor Falcon. De samenwerking is nu beëindigd. Waar kunnen de verzekerden terecht als ze dit soort vragen krijgen? Methodes waarbij men snel en gemakkelijk vele miljoenen aan premies en spaargeld kan binnenhalen, spreken ook solide verzekeraars aan. De verleiding om te profiteren van netwerkmarketing is er voortdurend. Een organisatie als het Verbond van Verzekeraars zou ondubbelzinnig haar standpunt over deze methode kunnen uitspreken. Maatschappijen kunnen beter worden beoordeeld op hun daden dan op hun woorden. Piet Biemans

Reageer op dit artikel