nieuws

Netwerken niet uitgebannen

Archief

Het distributienetwerk Wirth & Partners International Nederland heeft zijn verkoopactiviteiten in Nederland met onmiddellijke ingang gestaakt na krachtige tegenwerking van de verzekeringsbranche die de werkwijze als een bedreiging ziet, heeft Wirth begin juli aan AM gemeld

Dit betekent niet dat de omstreden werkwijze daarmee uitgebannen is. Tè aantrekkelijk immers is de distributiemethode, zowel voor verzekeraars als voor bemiddelaars: snel veel geld binnenhalen. Voor verzekeraars gaat het om gestandaardiseerde en dus weinig bewerkelijke produkten. Voor het distributiekanaal is de blijde boodschap dat de verkopers niet veel kennis hoeven te hebben om massaal het produkt te kunnen verkopen. Of Wirth nu wèl of niet op de Nederlandse verzekeringsmarkt opereert, de standaardisatie gaat voort en blijft invloed uitoefenen op de distributie. Dat betekent dat de produkten eenvoudiger worden en de verkoop gemakkelijker en sneller. Het intermediair heeft zijn mond vol over maatwerk, maar we kunnen stellen dat pakweg tachtig procent van de modale gezinnen geholpen kunnen worden met één standaard gezinsverzekering, zoals ook met de avp. In de praktijk zit het verschil tussen soortgelijke produkten in de toeters en bellen. Laat de toeters en bellen weg en ze zijn gelijk. Het sluiten van deze gestripte standaardverzekeringen vergt niet veel kennis. Ook het onderhoud van deze verzekeringen, aanpassingen aan allerlei gebeurtenissen in gezinnen, kost vaak minder moeite en tijd dan men soms wil doen geloven. Ook hier namelijk werkt de standaardisatie. Maar ook al wordt het onderhoudswerk voor de leverancier/bemiddelaar minder, de verzekerde moet op hem kunnen blijven rekenen. De continuïteit is het zwakke punt van de huidige netwerken. Vandaag verkopen de verkopers verzekeringen, en morgen potten en pannen, als daaraan meer te verdienen is. De aantrekkelijkheid van verzekeringen voor deze netwerken is, naast de eenvoud van de produkten, de hoogte van de afsluitprovisie. De eenvoud, vrucht van standaardisatie, is niet terug te draaien. Het is een concurrentiefactor. De provisie kan uitgesmeerd worden in plaats van ineens uitgekeerd. Die spreiding vermindert de aantrekkelijkheid voor de assurantiebemiddelaar en zijn veelal jeugdige verkopers die snel rijk willen worden en verder geen boodschap hebben aan hun klanten. Bij de opkomst van netwerken moeten we medelijden hebben met de SER. Die heeft geen greep op de assurantiebemiddelaars binnen zo’n netwerk, omdat deze verkopers officieel in loondienst zijn en dus niet onder de Wabb vallen. Piet Biemans

Reageer op dit artikel