nieuws

Netwerk kritisch over privacy onder nieuw zorgstelsel

Archief

Het televisieprogramma Netwerk besteedt vanavond uitgebreide aandacht aan het nieuwe zorgstelsel. Onder de titel ‘Privacy in de zorg op het spel?’ gaat de redactie van Netwerk in op de vraag of de privacy van de patiënt onder de nieuwe zorgwet voldoende is gewaarborgd.  Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), spreekt daarover openlijk zijn zorg uit.

Minister Hoogervorst wil verzekeraars straks inzage geven in de medische gegevens van hun klanten. Veel huisartsen vrezen dat het voornemen van de minister grote gevolgen kan hebben voor de privacy van patiënten. De huisartsen willen daarom vertrouwelijke informatie over patiënten niet doorspelen aan verzekeraars. Zij zijn bang dat diagnoses in handen van de verzekeraar niet veilig zijn en pleiten voor bescherming van de patiënt. Eenmaal in handen van de verzekeraar zouden persoonsgegevens bijvoorbeeld een rol kunnen gaan spelen bij het afsluiten van levensverzekeringen of hypotheken, zo menen zij. Het tv-programma Netwerk is te zien vanaf 20.30 uur via Nederland 1.
 

Reageer op dit artikel